March for life

JAV sostinėje Vašingtone penktadienį šimtatūkstantinė žmonių minia susirinko paremti prašymus ginti negimusią gyvybę, atsisakyti eutanazijos praktikavimo ir paremti kitas iniciatyvas už gyvybę. Kasmetinio, jau 44-ojo, „Žygio už gyvybę“ dalyvių prašymus parėmė popiežius Pranciškus per Vatikano valstybės sekretoriaus pasiųstą sveikinimo žinią.

Pasak kard. Pietro Parolino, popiežius Pranciškus, viliasi, kad „šis renginys, kuriame tiek daug amerikiečių pasisako apsiginti negalinčių mūsų brolių ir seserų vardu, paskatins sąžinių mobilizavimą už teisę į gyvybę ir paskatins priemones, kurios veiksmingai laiduotų adekvačią teisinę gyvybės apsaugą“.

„Popiežius nuoširdžiai sveikina daugelį tūkstančių jaunų žmonių iš visos Amerikos, susirinkusių į Vašingtono arkivyskupiją ir Arlingtono vyskupiją metiniam „Žygiui už gyvybę. Popiežius labai dėkingas už įspūdingą liudijimą, jog kiekvieno žmogaus gyvybė – šventa“, parašė kardinolas, primindamas Šventojo Tėvo žodžius iš jo Posinodinio apaštališkojo paraginimo:

„Žmogaus gyvybė labai vertinga, o savo motinos įsčiose augančio negimusio kūdikio teisė į gyvybę tokia neatimama, kad galimybės spręsti dėl šios gyvybės, kuri yra tikslas savyje ir niekada negali būti kito žmogaus „nuosavybė“, niekaip nevalia pateikti kaip teisės disponuoti savo kūnu.“ (Amoris Laetitia. 83).

Popiežius Pranciškus nuoširdžiai suteikia savo Apaštališkąjį palaiminimą visiems „Žygio už gyvybę“ dalyviams, rašė popiežiaus Valstybės sekretorius.

JAV katalikų vyskupai „Žygio už gyvybę“ išvakarėse vadovavo Maldos vigilijai Nacionalinėje Nekaltojo Prasidėjimo šventovėje. Be kitų asmenybių žygio dalyviams kalbą pasakė naujasis JAV viceprezidentas Mike Pence, aukščiausio rango JAV administracijos atstovas, dalyvavęs „Žygyje už gyvybę“.