Kan T. Matulionis Butyrkų kalėjime, 1924 m.

Su džiaugsmu pranešama, kad Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje. Apeigoms vadovauti popiežius Pranciškus siunčia Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Andželą Amatą (Angelo Amato) SDB. Tai išskirtinis istorinis įvykis, nes skelbimo palaimintuoju apeigos Lietuvoje vyks pirmą kartą.

Garbingojo Teofiliaus Matulionio gyvenimas liudija drąsą ir tvirtumą, kuriais paprastas žmogus gali atsilaikyti prieš sąžinės ir religijos laisvę niekinančią sistemą. Visą gyvenimą jis siekė tarnauti Dievui ir artimui. Šešiolika metų kalėjime ir ketveri – namų arešte arkivyskupui buvo skirti ne už nusikaltimus, bet iš neapykantos krikščioniškam tikėjimui. Teofilius Matulionis buvo tikėjimo misionierius, dirbęs ten, kur trūko kunigų – Rusijoje, Latvijoje, Baltarusijoje. Kaip Kaišiadorių vyskupas, nors ir varžomas valdžios, siekė drąsinti žmones ir suteikti jiems vilties sunkiais pokario ir okupacijos metais.

Lietuvos vyskupų konferencijos informaciniame pranešime teigiama, kad garbingojo arkivyskupo Teofiliaus skelbimas palaimintuoju visų pirma yra dovana Lietuvos žmonėms. „Garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį didvyrį!“ – taip apie Teofilių Matulionį 1936 m. sakė popiežius Pijus XI.