Vasario 13-15 dienomis Vatikane vyko jau aštuonioliktas Kurijos reformos klausimais popiežiui patariančios Kardinolų tarybos susitikimas. Beveik visuose posėdžiuose dalyvavo ir popiežius Pranciškus. Kaip informuoja trečiadienį paskelbtas oficialus komunikatas, reaguodami į kai kuriuos pastarojo meto įvykius, kardinolai išreiškė visiška pritarimą ir paramą popiežiaus darbams, jo asmeniui ir mokymui.

Šiomis dienomis vykusių posėdžių metų buvo nagrinėjama kelių Romos Kurijos dikasterijų veikla – visų pirma Tautų evangelizavimo kongregacijos, Rytų Bažnyčių kongregacijos ir Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos. Nemažai dėmesio taip pat buvo skirta aukščiausiųjų tribunolų veiklai – Apaštališkai Penitenciarijai, Romos Rotai ir Apaštališkosios signatūros tribunolui. Popiežius su Kardinolų taryba taip pat aptarė kandidatų į vyskupus atrinkimo procedūrą.

Kardinolas George Pell pateikė ataskaitą apie jo vadovaujamo Ekonomikos sekretoriato veiklą bei vykdomą ekonominę reformą, ypatingą dėmesį skirdamas personalo formacijos ir žmogiškųjų resursų naudojimo klausimams. Komunikacijos sekretoriato prefektas mons. Dario Edoardo Viganò pristatė Šventojo Sosto komunikacijos tarnybų reformą, ypatingą dėmesį skirdamas neseniai įvykusiam Vatikano radijo ir Vatikano televizijos centro integravimui į naują bendrą struktūrą. Pristatytas taip pat radijo dažnių pertvarkymo planas bei naujos taisyklės, kurių bus laikomasi dalyvaujant socialiniuose tinkluose. Taip aptartas Vatikano leidyklos pertvarkymo projektas.

Kitas Kardinolų tarybos ir popiežiaus susitikimas vyks balandžio 24-26 dienomis.