Iš istoriko Juliaus Būtėno atsiminimų: „Prisimenu 1925 metus, kai į Alytų buvo apsilankęs dr. Jonas Šliūpas. Nepamenu ko, kokios organizacijos pakviestas. Skaitė paskaitą tema „Inteligentija ir jos uždaviniai“. Mes ketvirtokai nuėjome į Šulmano salę ir užlindome už suaugusių žmonių nugarų, kad būtume nepastebėti, nes galėjo į salę ateiti bet kuris mokytojas, kapeliono įpareigotas patikrinti, ar nėra mokinių. Pradėdamas savo paskaitą, J. Šliūpas pirmiausia paaiškino, kas yra inteligentas: inteligentu negalima laikyti kiekvieno, kuris pasiriša kaklaraištį.“


Sumezgė dr. Eligijus Raila