Vasario 26 d. minime Šv. Juozapo iš Kalasanzo Paulą, dar žinomą kaip Paula Montal Fornes, Paula Montal.

Paula Montal Fornes gyveno žymių socialinių, politinių, kultūrinių ir religinių permainų, vykusių Ispanijoje, metu – pergyveno neramumų krizę, senojo režimo nuvertimą ir liberalių jėgų atėjimą į valdžią.

Paula gimė 1799 m. spalio 11 d. mažame Ispanijos pajūrio kaimelyje, netoli Barselonos, Ramono ir Vincentos Montalių šeimoje. Užaugo didelėje ir pamaldžioje šeimoje. Jos tėvas mirė, kai Paulai buvo 10 metų. Ji ėmė dirbti siuvėja, padėjo motinai auginti savo brolius ir seseris, turėjo tarnysčių parapijoje. Šiuo laikotarpiu Paula patyrė, kad merginoms ir moterims yra žymiai sunkiau gauti išsilavinimą ir pajuto, kad Dievas kviečia ją atlikti užduotį – užpildyti šią spragą.

Būdama trisdešimties, pašventusi save Dievui, su savo drauge Inesa Busquet Geronoje atidarė mokyklą, kurioje mergaitės galėjo gauti gerą išsilavinimą ir dvasinį vadovavimą. Mokykla turėjo tokį pasisekimą, kad 1842 m. gegužės mėnesį Paula galėjo įsteigti koledžą, ir dar vieną mokyklą 1846-aisiais. Kad būtų kam prižiūrėti ir vadovauti mokykloms, ji subūrė Marijos Dukterų (Pamaldžių mokyklų seserų) bendruomenę 1847 m. vasario 2 d., ir pati pasivadino Šv. Juozapo iš Kalasanzo Paulos vardu, įkvėpta šio šventojo dvasingumo. Paula buvo bendruomenės vyresnioji. 1860 m. bendruomenė gavo popiežiaus patvirtinimą.

Paulos Montal dvasingumas pasižymi keliais aspektais: Kalasanzo idėjų sekimu ir jos unikaliais pedagoginiais talentais, nukreiptais į krikščionišką moterų auklėjimą, su viltimi, kad „meilės civilizacija“ gali tapti realybe.

Paula mirė 1889 m. vasario 26 d.. Popiežiaus Jonas Paulius II 1993 m. balandžio 18 paskelbė ją palaimintąja, o 2001 lapkričio 25 d. kanonizavo.

Dabar šios mokyklos yra išplitę 4 žemynuose,  pasaulyje yra apie 112 bendruomenių.