Alvydas Jokubaitis ir Krzysztofas Czyzewskis yra du skirtingi mąstytojai, tačiau kiekvienas jų man asmeniškai yra labai svarbus ir už daug ką esu jiems dėkingas. Tad nusprendžiau pakalbinti du savo mokytojus ir bičiulius apie svarbiausias mūsų laikmečio problemas ir iššūkius – mokslą ir švietimą, politiką, visuomenę, Europos integraciją. Nesiekiame supaprastintų, klišinių atsakymų, veikiau siekiame iškelti klausimus, kurie padėtų geriau suvokti mūsų laikmetį ir ateities perspektyvas.