Joannos Bożerodskos/zw.lt nuotrauka

Kalba, pasakyta per Gailių klano premijos įteikimo ceremoniją 2017 m. kovo 7 d.

Gerbiami Gailių klano nariai, Gailių klano premijos laureatai, Seimo nariai, Jūsų eminencija ir visi Lenkų diskusijų klubo bičiuliai!

Šia ypatinga ir džiugia proga kalbant Lenkų diskusijų klubo vardu norisi pacituoti vieną gan seną Vakarų politikos mąstytoją, nes tai, ką jis rašo, nemažai primena Lenkų diskusijų klubo veiklą:

„Visokio amžiaus, bet kurios padėties, visokio mąstymo amerikiečiai nuolatos buriasi į sąjungas. Jie turi ne tik prekybinių ir pramoninių sąjungų, kurių veikloje aktyviai dalyvauja, bet ir tūkstančius kitų: religinių, dorovinių, rimtų, lėkštų, visiems prieinamų ir uždarų, milžiniškų ir visai negausių. [...] Jeigu keletui Jungtinių Valstijų gyventojų šauna į galvą kokia mintis ar užplūsta koks jausmas, norėdami tuo pasidalinti su kitais, jie pradeda ieškoti vienminčių, o jų suradę – vienijasi. Nuo tos akimirkos tai nebe paskiri žmonės, bet akivaizdi galybė, kurios veiksmai tampa pavyzdžiu, kuri kalba ir kurios klausoma. [...] Demokratiniuose kraštuose mokėti vienytis yra visuomeninio gyvenimo užuomazga; visų kitų jos sričių pažanga priklauso nuo šitos. Tarp žmonių visuomenę valdančių dėsnių yra vienas, regis tiksliausiai apibrėžtas ir aiškiausias iš kitų: kad žmonės būtų civilizuoti, jų mokėjimas vienytis į sąjungas turi tuo labiau mokėti, kuo labiau didėja jų lygybė.“

Taip, tai yra ištraukos iš Alexio del Tocqueville‘io veikalo „Apie demokratiją Amerikoje“, išleisto 1835 m. Taigi Lenkų diskusijų klubas, kviesdamas Lietuvos lenkus, lietuvius ir visus kitus, susidomėjusius kartu diskutuoti ir bendrai ieškoti įvairiausių Lietuvos lenkams aktualių problemų sprendimų, lietuvius susipažinti su Lietuvos lenkų požiūriu į Lietuvos, jos santykių su Lenkija problemas, o Lietuvos lenkus suprasti lietuvių požiūrį šiais klausimais, iš esmės organiškai įsilieja į šią labai seną praktiką, kuri yra neatsiejama vakarietiškos valstybės dalis. Galbūt šitaip po truputį mūsų valstybėje lenkiškumas ir lenkų kultūra bus suprantami ne kaip pasimetusios tapatybės ir istorinės atminties erozijos simboliai, bet kaip neatsiejami Lietuvos valstybės vakarietiškumo atributai? O ir Lietuvos lenkai galbūt labiau tapatins save su savo Tėvyne, geriau supras Lietuvos politinius prioritetus, taps sudėtine Lietuvos politinės tautos dalimi ir Europos civilizacijos skleidėjais?

Vis dėlto dabar norėtųsi susitelkti ties svarbesniu – lygybės – aspektu. Reikia sau užduoti vieną klausimą: kas vienija Lenkų diskusijų klubo narius ir visus tuos žmones, kurie bent kartą atėjo į mūsų diskusijas? Tai tikrai nėra pažiūros. Mūsų diskusijose dalyvauja žmonės, atstovaujantys plačiausiam pažiūrų spektrui: nuo anarchizmo iki monarchizmo, socialdemokratai, liberalai ir konservatoriai, katalikai ir ateistai. Mūsų tikrai nevienija partinė priklausomybė, simpatija ar neapykanta kažkuriai partijai. Užtenka priminti, kad mūsų diskusijose dalyvavo praktiškai visų pagrindinių Lietuvos partijų atstovai ar palaikytojai.

Matyt, mus jungia suvokimas, kad norint būti visaverčiu Lietuvos piliečiu pirmiausia reikia save kaip tokį suvokti ir atitinkamai elgtis, o ne laukti, kol tai viešai pripažins Lietuvos politikai ar bus priimtas koks nors įstatymas ar vyriausybės dekretas, skelbiantis, kad Lietuvos lenkai yra visaverčiai Lietuvos piliečiai. Tai reiškia suvokimą, kad Lietuvos lenkų rūpesčiai yra tiek pat vertingi, kiek ir kitų piliečių, ir supratimą, kad jie turi lygiai tokią pat teisę būti pristatyti ir aptarrti Lietuvos viešojoje erdvėje. Tai reiškia suvokimą, kad Lietuvos rūpesčiai yra ir Lietuvos lenkų rūpesčiai, Lietuvos lenkai turi dalyvauti juos diskutuojant ir sprendžiant. Ir tik tada galima tikėtis pokyčių Lietuvos valdžios sprendimuose, Lietuvos visuomenėje, lietuvių ir lenkų tarpusavio santykiuose.

Labai tikėtina, kad būtent tokio tipo bendrapiliečius Lenkų diskusijų klube įžvelgė Gailių klanas ir juos apdovanoja už papildomos dalies įsiuvimą į Lietuvos valstybės audinį. Už tai mes esame labai dėkingi ir džiaugiamės, kad mūsų pradėta bendrapiliečių diskusija yra girdima bei žadame ją garbingai ir laisvai tęsti toliau.