„Amoris laetitia“: lūžis ar tąsa? – į tokį klausimą mėgina atsakyti kardinolas Walteris Kasperis. Dokumente užfiksuota esminė paradigmos slinktis – nuo įstatyminės moralės prie Tomo Akviniečio dorybinės moralės. Taip, anot autoriaus, tęsiama geriausia tradicija, nes dorybė yra viduryje tarp dviejų kraštutinybių, taip pat tarp rigorizmo ir laksizmo. Žinoma, daug sudėtingiau spręsti klausimus krikščioniškojoje laisvėje remiantis atsakinga sąžine: tai kelia aukštus reikalavimus pastoracijos darbuotojams. Kard. Josepho Ratzingerio tekste – mintys apie esminį egzistencijos klausimą: kaip tampama teisiu? Atsakymo gijos taip pat veda asmeninės sąžinės šventyklos link.

Amoris laetitia: lūžis ar tąsaKard. Walter Kasper - Bažnyčios žinios