Vilniaus universiteto (VU) bibliotekos Baltojoje salėje kovo 22 d. 16 val. vyks Joachimo Lelewelio veikalo „Bibljograficznych ksiąg dwoje“ (Wilno, 1823‒1826) lietuviškojo leidinio „Dvejetas bibliografinių knygų“ (3 tomai, 2011‒2016) sutiktuvės ir J. Lelewelio gimtadienio minėjimas.

Šioje knygoje J. Lelewelis nagrinėja spaudos radimąsi ir raidą iki XIX a. Lenkijoje ir Lietuvoje, raštijos ir bibliotekų istoriją, teorinius ir praktinius knygotyros ir bibliotekininkystės klausimus. Šis veikalas – knygos mokslo paminklas, svarbus ne tik Lietuvos ir Lenkijos, bet ir Europos mokslo istorijai.

Renginyje dalyvaus VU rektorius prof. Artūras Žukauskas, Lenkijos instituto direktorius Marcinas Łapczyński, VU profesoriai Vygintas Bronius Pšibilskis, Domas Kaunas, Eugenija Ulčinaitė, Rimvydas Petrauskas, Aušra Navickienė, docentė Alma Braziūnienė, dr. Domininkas Burba (Lietuvos edukologijos universitetas).

J. Lelewelis (1786–1861) – žymus istorikas, knygos mokslo teoretikas, bibliografas, kartografas, VU dėstytojas (1815–1818) ir profesorius (1822–1824), idėjinis Filomatų ir Filaretų draugijų vadovas. Prasidėjus 1824 m. Filomatų bylai J. Lelewelis buvo apkaltintas žalinga įtaka jaunimui ir pašalintas iš universiteto.

Šiuos metus VU paskelbė Filomatų metais.

lrt