Bažnyčia sąmoningai išsaugojo paveikslus – kaip vieną iš tikėjimo tiesų perdavimo būdų. Žodis ir vaizdas – turi eiti greta, papildyti vienas kitą.

Kun. Mindaugas Slapšinskas aptaria šio sekmadienio evangelinį pasakojimą apie Lozoriaus prikėlimo istoriją, pasitelkdamas garsių italų dailininkų Giotto ir Duccio darbus. Juose svarbus Jėzaus žvilgnis kreipiasi ir į mus: mano žodis žeidžia ar gydo? Mano žvilgsnis – pakylėja ar nuteisia?

Bernardinai.TV