Reformacijos pradžios 500 metų sukaktis ragina vėl įvardinti bei naujai suvokti šio istorinio virsmo giliausią motyvaciją, iki šiol besitęsiančias pasekmes. Štai protestantų istorikas Martinas Marty konkrečiai įvardina keletą aspektų, kodėl M. Liuteris yra svarbus ir katalikams, atskleidžia, koks vidinis nerimas įkvėpė jo sprendimus. O Evangelikų reformatų bažnyčios Lietuvoje vadovas Tomas Šernas svarsto apie tai, kad ir šiandien dar valgome Reformacijos vaisius, net nežinodami, iš kur jie išaugę. „Reformacija Lietuvai davė labai daug, Lietuva Reformacijai – kur kas mažiau.“