Kaip ir kodėl prieš 2000 metų Jeruzalėje buvo pasmerktas Jėzus? Istoriko ir teologo žvilgsniai krypsta į visiškai skirtingus, tačiau vienas kitą papildančius aspektus. Štai Biblijos specialistė Aušrelė Požėraitė ir teisininkas Marius Jonaitis pasakoja apie tai, kad, priešingai nei reikalavo to meto procedūros, Jėzaus teismo procesas organizuotas išskirtinės skubos tvarka, padaryta daugybė teismo proceso pažeidimų. O ar galėjo Pilotas elgtis kitaip? Tuo tarpu protestantų teologas Giedrius Saulytis kviečia įvardinti Kristaus kančios istorijos veikėjus ir nuspręsti, kurį vaidmenį vaidiname mes. Juk Kristaus kentėjime dalyvaujame visi, o jo prisikėlime – kiekvienas, kuris tiki.

Kristaus pasijos veikėjaiGiedrius Saulytis