Laiške korintiečiams Paulius rašo, kad jei Kristus nebuvo prikeltas – tuščias mūsų tikėjimas. Pažvelgus į pirmųjų krikščionių liudijimus apie prisikėlusį ir 40 dienų drauge su mokiniais praleidusį Jėzų, matyti daug sutrikimo, chaoso, nesusipratimų. Mokiniai neatpažįsta prisikėlusio savo Mokytojo, palaiko jį kuo nors kitu, abejoja. Prisikėlimo liudijimus Naujajame Testamente komentuoja benediktinas tėvas Kazimieras. Menotyrininkė Sigita Maslauskaitė-Mažylienė pasakoja apie Prisikėlimo atvaizdavimą.