Izraelio prezidentas su krikščionių vadovais

 

Trečiadienį Jeruzalės lotynų patriarchate įvyko Izraelio prezidento Reuveno Rivilno susitikimas su Šventosios Žemės krikščionių Bažnyčių patriarchais ir vyskupais. Izraelio valstybės vadovas, sveikindamas Velykas šiemet kartu švenčiančių Bažnyčių vyskupus, atkreipė dėmesį, kad su krikščionių Velykomis šiemet sutampa  ir pagrindinė judaizmo šventė – Peisachas, išvadavimo iš Egipto vergijos minėjimas. Prezidentas patikino patriarchus ir vyskupus, jog Izraelio valstybei rūpi, kad jos žinioje esančios viso pasaulio krikščionims svarbios šventosios vietos būtų visiems laisvai prieinamos ir saugios. Jis taip pat išreiškė apgailestavimą ir užuojautą dėl pastarojo meto išpuolių prieš krikščionis Egipte, taip pat dėl nesibaigiančio smurto Sirijoje.

Šventosios Žemės krikščionių vardu kalbėjęs Jeruzalės lotynų patriarchato  apaštališkasis administratorius arkivysk. Pierbattista Pizzaballa padėkojo prezidentui už velykinius sveikinimus ir už solidarumą su kenčiančiomis krikščionių bendruomenėmis. Jis taip pat iškėlė krikščionių buvimo Jeruzalėje svarbą. Nors krikščionys Jeruzalėje yra mažuma, jie yra neatskiriama sudėtinė šio nepaprasto miesto dalis.

Trečiadienį Lotynų patriarchate, Jeruzalės senamiestyje, vykusiame susitikime su Izraelio prezidentu, kartu su namų šeimininku Lotynų patriarchato apaštališkuoju administratoriumi arkivysk. Pierbattista Pizzaballa, taip pat dalyvavo Jeruzalės graikų ortodoksų patriarchas Teofilis III, armėnų patriarchas Nourhanas Manougianas, Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vadovas  kun. Francesco Patton, koptų, sirų vyskupai, maronitų ir katalikų melkitų vyskupai, anglikonų vyskupas ir Pasaulinės liuteronų federacijos vadovas vysk. Munib Yunan.