Mariją regėję brolis ir sesuo Pranciškus ir Jacinta Marto bus paskelbti šventaisiais gegužės 13 dieną Fatimoje. Fatimos piemenėlių kanonizacijai vadovaus popiežius Pranciškus, kuris gegužės 12-13 dienomis su apaštališkuoju vizitu lankysis Portugalijoje, Fatimos Marijos apsireiškimų šimtmečio proga. Apie kanonizaciją gegužės 13 dieną Fatimoje pranešė popiežius Pranciškus ketvirtadienį eilinėje viešoje konsistorijoje, sušauktoje dėl kai kurių kanonizacijų.

Fatimos regėtojų buvo iš viso trys, visi vaikai piemenėliai. Pranciškus ir Jacinta Marto mirė būdami maži – Pranciškus mirė 1919 metais būdamas dešimties, dvejais metais jaunesnė Jacinta mirė būdama devynerių. Juos palaimintaisiais paskelbė šv. Jonas Paulius II 2000 metais. Trečioji regėtoja Liucija Dos Santos, karmelitų vienuolė, mirė 2005 metais būdama 98 metų. Popiežius Benediktas XVI 2008 metais leido jos beatifikacijos bylą pradėti ankščiau laiko.

Dievo tarnaitė Liucija Dos Santos, Pranciškaus ir Jacintos pusseserė, perdavė Bažnyčiai atsiminimus apie 2017 metais įvykusius Marijos apsireiškimus. Vėliau jos pasakojimas pagarsėjo kaip „Fatimos paslaptys“ apie Švč. Mergelės Marijos pergalę prieš blogį. Dalis vienuolės atsiminimų daugelį metų buvo žinomi tik popiežiams. Jie buvo paviešinti ir pristatyti 2000 metais šv. popiežiaus Jono Pauliaus II sprendimu. Dievo tarnaitės Liucijos žemiški palaikai ilsisi Rožinio Marijos bazilikoje Fatimoje greta dviejų palaimintų regėtojų, būsimų šventųjų Pranciškaus ir Jacintos.