Teatro režisierius Eimuntas Nekrošius šiuo metu ugdo naują režisierių kartą. Tačiau visų pirma E. Nekrošiaus mokiniais galima laikyti aktorius, su kuriais jis dirbo (ar tebedirba), su kuriais kartu kūrė (ar tebekuria) savo spektaklius. Viktorijos Kuodytės ir Kęstučio Jakšto aktorinis kelias ilgai buvo susijęs su šiuo režisieriumi, o jų vardai neatsiejami nuo legendinių E. Nekrošiaus spektaklių, tokių kaip „Hamletas“, „Makbetas“, „Otelas“. Ko šie aktoriai išmoko kurdami kartu su E. Nekrošiumi?

Viktorija Kuodytė: E. Nekrošius manyje įžvelgė gaivaląUgnė Kačkauskaitė, Monika Meilutytė - Teatro žurnalas
Kęstutis Jakštas: E. Nekrošius – mūsų visų generolasUgnė Kačkauskaitė, Monika Meilutytė - Teatro žurnalas