Gegužės 12 dieną Lietuvos nacionalinio dramos teatro veteranas aktorius Vytautas Dumšaitis švenčia garbingą 90-mečio jubiliejų!

Vytautas Dumšaitis vaidino daug ir ilgai – daugiau nei pusšimtį metų. Aktoriaus jubiliejus yra proga prisiminti ir jo vaidmenis, ir jo indėlį į bendrą mūsų teatro reikalą, jo ir jo kartos, jo mokyklos požiūrį į savo darbą, pareigą ar misiją. Jis mokėsi Kauno dramos studijoje pas Antaną Sutkų, Viktorą Dineiką, Aleksandrą Kupstą, Antaną Mackevičių. Vėliau vaidino savo mokytojų statytuose spektakliuose Kauno dramos ir Jaunojo žiūrovo teatruose.

Nuo 1952 metų Vytautas Dumšaitis vaidino Lietuvos valstybiniame akademiniame (dabar – nacionaliniame) dramos teatre – Romualdo Juknevičiaus, Juozo Rudzinsko, Vytauto Čibiro ir Kazimieros Kymantaitės, Algirdo Lapėno ir Henriko Vancevičiaus, Irenos Bučienės ir Rimo Tumino spektakliuose. Sukūrė kelias dešimtis didesnių ir mažesnių vaidmenų dramose, komedijose, spektakliuose vaikams, vaidino su iškiliausiais scenos meistrais, pavaduodavo susirgusius kolegas, nesiskaitė su savo ambicijomis, laiku, sveikata.

1989 metais aktoriui suteiktas Lietuvos nusipelniusio artisto garbės vardas, 2004 m. jis apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino medaliu.

Iš visos širdies sveikiname Artistą Vytautą Dumšaitį!

Vytautas Dumšaitis – Šafas „Mėnuo kaime“ (1962 m.).
Vytautas Dumšaitis – Skrudulis „Skirgailoje“ (1966 m.).
Vytautas Dumšaitis – milicininkas „Amnestijoje“ (1972 m.).
Vytautas Dumšaitis – Kostas Jaunikaitis „Žaldokynėje“ (2008 m.).
Vytautas Dumšaitis – Jonas iš Bychovo „Skirgailoje“ (1966 m.).
Vytautas Dumšaitis – Karlenas „Siuvėjų dienose Silmačiuose“ (1957 m.).
Vytautas Dumšaitis – Jonas Girėnas „Žaldokynėje“ (1975 m.).
Vytautas Dumšaitis vaikystėje.