Nuotraukos autorius Mindaugas Vaičiulis

Gegužės 20 dieną į Vilniuje vykusius Lietuvos jaunimo dienų savanorių mokymus atvyko beveik pusantro šimto jaunimo iš įvairių Lietuvos kraštų. Mokymuose pristatyta Lietuvos jaunimo dienų tema, programa, savanorių atsakomybė. Susitikime netrūko šėlsmo, komandinių veiklų, interaktyvių užsiėmimų. Savanorius džiugino šmaikštūs ir pamokomi trumpi filmukai apie savanorį, pagal LJD himną sukurto šokio pamokos, protmūšis. Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje visą dieną vykę savanorių mokymai baigėsi šv. Mišiomis, kurias aukojo kun. Antanas Saulaitis, o giesmėmis šlovino LJD choras.

Įspūdžiai iš mokymų ir savo patirtimi jaunimo dienose pasidalyti sutiko Ringaudas, Neringa ir Juozas.

Antrą kartą savanoriausiantis Jaunimo dienose kaunietis Ringaudas Palubinskas teigė, jog savanoriauti jį paskatino perskaityta mintis, jog savanorystės yra vienas iš dalykų, kurį žmogus turi bent kartą pabandyti. Anot Ringaudo, savanorystė ne tik kitiems, bet ir jam pačiam yra labai naudinga: „Pirmiausia, aš galiu pasitarnauti bendram gėriui – padėti kitiems žmonėms, savanoriams, organizatoriams, dalyviams – taip pat jaučiuosi naudingas. Ir dar vienas svarbus dalykas – susirandi daug naujų draugų (pvz., Jaunimo dienose susipažinau su savo parapijos jaunimu)“. Paklaustas apie įspūdžius iš savanorių mokymų, medicinos studentas šmaikštauja, jog jaučiasi labai sotus, nes tris kartus kartojo. Taip pat džiaugiasi čia susirinkusiais aktyviais ir paslaugiais žmonėmis: „Jie nėra pasyvūs, kai mokymų vedėjai užduoda tam tikras užduotis (pvz., vienu metu buvo paprašyta apkabinti 5 žmones, o aš ir kiti savanoriai tai jau nebeskaičiuojam, kiek tų žmonių apkabini). Taip pat lengvai gali prie bet ko prieiti, susipažinti, iškart pradedi bendrauti.“ „Jeigu savo aplinkoje turite abejojančių žmonių, reikia tikrai pasistengti juos pakviesti. Tai tik 3 dienos, tiktai 7 ar 10 eurų, bet patirtis gali būti tokia, kuri jums vėliau atrodys neįkainojama. Praradimo jokio, o laimėti galite labai labai daug. Tai tokia loterija, kurioje tikrai siūlyčiau visiems visiems dalyvauti ir siūlyčiau pasakoti savo draugams“, – tikina LJD savanoris

Nuotraukos autorius Mindaugas Vaičiulis

Trečioms Jaunimo dienoms besiruošianti savanorė Neringa teigė, jog po savo pirmųjų dienų, kurios vadinosi „Jus aš draugais vadinu“ atrado bendruomenę, kurioje atrado geriausius savo draugus. Istoriją studijuojanti studentė neabejoja Jaunimo dienų prasmingumu: „Manau, kad jaunas žmogus turėtų nebijoti iššūkių ir šiandieniame pasaulyje, kai tiek yra daug pasiūlos, išdrįsti pamatyti Kristų, pamatyti tuos jaunus žmones, kurie yra tikintys, kurie liudija savo tikėjimą savo darbais, tarnystėmis, savanorystėmis yra išties svarbu.“ Mergina teigiamai vertina savanorystės patirtis: „Tai padėjo save geriau pamatyti kritinėse situacijose, kai esi pavargęs, bet turi atlikti tam tikras tarnystes, kai trūksta miego, kai nori užtikrinti esminius žmogiškuosius poreikius, bet turi palaukti. Visa tai ugdo kantrybę, moko suvaldyti emocijas.“ Neringa dalijasi, jog kalbėti apie Jėzų reikėtų ne žodžiais, bet darbais ir cituoja šv. Pranciškaus mintį, kuris kvietė eiti skelbti Evangeliją ir, jeigu reikės, vartoti ir žodžius: „Man atrodo, kad būti tokiems, kokie esame, ir yra svarbiausia liudijant Dievą.“

Nuotraukos autorius Mindaugas Vaičiulis

Moksleivis Juozas džiaugiasi mokymuose matydamas tiek daug besišypsančių žmonių: „Visi bendrauja, bando atrasti bendrą kalbą vienas su kitu. Nors čia yra tik dalis savanorių, bet įsivaizduoju prisijungus ir kitiems savanoriams bus nuostabu.“ Anot savanorio, Jaunimo dienos tikrai yra svarbus renginys šių dienų jaunimui: „Tenka bendrauti su daugybe jaunimo, kuris dalyvauja krikščioniškuose renginiuose, tenka bendrauti ir su tokiais, kurie dalyvauja įvairiuose festivaliuose. Tikrai jaunimas renkasi važiuoti į tokius renginius ir tokiu būdu susipažįsta ir su Lietuvos Bažnyčia, ir supranta, jog Bažnyčia nėra nuobodi. Taip pat Juozas priduria, jog Jaunimo dienos perteikia labai svarbias vertybes, akcentuoja tuos dalykus, kurie turėtų būti tvirtas žmogaus gyvenimo pamatas. Ir jeigu žmogus važiuoja į LJD, didelė tikimybė, jog jis bent viena ausimi nugirs, kas yra kalbama: „Ir ką gali žinoti, gal po kelerių metų ar anksčiau tai jam atlieps, jisai pradės tuo pagrindu kurti savo gyvenimą.“ Savanoris kviečia visus jaunus žmones atvykti į kitą mėnesį vyksiančias Jaunimo dienas, nes jose bus įvairios veiklos, kurios nebūtinai susijusios su tikėjimu: „Gali tiesiog puikiai praleisti laiką, net jeigu dar abejoji arba ieškai savo gyvenimo kelio, arba tiesiog ieškai atsakymo į taip visiems rūpimą klausimą, kokia gyvenimo prasmė. Atvažiavęs į Jaunimo dienas, tu galėsi pasisemti daugybę idėjų, kuo tu galėtum gyventi.“

Nuotraukos autorius Mindaugas Vaičiulis

Šįkart pokalbiai su savanoriais jau baigėsi, tačiau Tu, jaunas žmogau, gali juos pratęsi jau birželio 23–25 dienomis Vilniuje, pačioje didžiausioje ieškančio ir keliaujančio jaunimo šventėje Lietuvoje – Jaunimo dienose!