Baltijos jūros valstybių tarybos ir nevyriausybinės organizacijos „SOS vaikų kaimai” kvietimu birželio 7-8 dienomis Vilniuje lankysis vaikų globos ekspertai iš Norvegijos, Islandijos, Kroatijos, Latvijos bei Estijos. Vizito metu siekiama aptarti vaikų globos kokybę Lietuvoje bei galimybes visose projekte dalyvaujančiose šalyse taikyti vienodus tėvų netekusių vaikų globos kokybės vertinimo standartus.

„Siekiame, kad Lietuvoje vaikų globa reikštų ne tik tai, jog mažyliai turi būti aprengti bei pavalgydinti. Tėvų netekę, sudėtingomis sąlygomis augę vaikai turėtų būti visapusiškai ugdomi, atskleidžiami bei lavinami jų talentai, nuolat dirbama su jų psichologine būsena”, - kalbėjo organizacijos „SOS vaikų kaimai” vadovė Lietuvoje Liudovika Pakalkaitė.

„SOS vaikų kaimai” Lietuvoje įgyvendina vaikų namams alternatyvius globos būdus: rūpinasi socialinės rizikos šeimomis, kuria vaikams naujas šeimas, ieško ir ruošia profesionalius globėjus, įgyvendina šeimos pagrindu grįstos globos modelį, ieško tėvų netekusiems vaikams įtėvių ar globėjų.

 

Konferencijos Vilniuje metu 5 šalių ekspertai diskutuos, kaip vaikams, gyvenantiems be tėvų globos, užtikrinti visas galimybes visapusiškai vystytis, tobulėti ir tapti pilnaverte visuomenės dalimi. Renginio metu bus pristatytas užsienyje jau daug metų taikomas „AudTrain“ vaikų globos kokybės vertinimo metodas, kuris padeda globos organizacijoms atliepti individualius vaiko poreikius ir sėkmingai prisitaikyti prie beiskeičiančios situacijos.

 

Pasak L. Pakalkaitės, šiuo metu įstaigų, suteikiančių globą tėvų netekusiems vaikams, veiklą mūsų šalyje  gali vertinti net penkios skirtingos institucijos, taikančios skirtingus vertinimo būdus bei kriterijus.

„AudTrain“ metodas – tai sisteminis globą vaikams teikiančių institucijų veiklos kokybės vertinimas bei auditas.  Metodas remiasi ne tik vertinamoje vasltybėje įtvirtintomis vaiko teisėmis, bet ir Jungtinių Tautų nuostatomis.

Metodas nuo iki šiol Lietuvoje taikytų skiriasi ir tuo, kad jis atsižvelgia ir į darbuotojus, ir dokumentacijos atitikimą, ir skiria tiesioginį dėmesį vaikams. Prieš atliekant auditą, vyksta pokalbiai su vaikais, aiškinantis jų nuomonę apie esamą situaciją ir ateities lūkesčius.

L. Pakalkaitės teigimu, šia diskusija tikimasi pradėti intensyvų vaikų globos kokybės kėlimo ir tarptautinių standartų taikymo bei, žinoma, priežiūros mechanizmų įgyvendinimo procesą Lietuvoje.