Teologas, Gerosios Naujienos centro projektų vadovas Gabrielius Edvinas Klimenka supažindina su Dereko Princo knyga „Palaiminimas ar prakeikimas: tu gali pasirinkti!“. Pačią knygą išleido Dublino krikščionių misija „Gyvasis vanduo“ ir ją galima įsigyti elektroninėje parduotuvėje www.km.lt.

 Teologas XFM radijo laidoje „Po knygos viršeliu“ teigia, kad Derekas Princas pasižymi denominaciniu neutralumu, tad knygoje „Palaiminimas ar prakeikimas: tu gali pasirinkti!“ naudingų patarimų, kaip augti dvasiškai, gali atrasti bet kurios denominacijos narys. Pati knygos tema yra aktuali visiems krikščionims, kurie siekia vidinio išgydymo.

Bibliją atrado kariuomenėje

„Derekas Princas laikomas vienu rimčiausių biblistikos tyrinėtojų bei aiškintojų, – apie knygos autorių pasakoja Gerosios Naujienos centro projektų vadovas. –  Studijas baigė Etono ir Kembridžo universitetuose. Pastarajame dėstė filosofiją. Karo metais D. Princas įstojo į kariuomenę ir kaip medicinos korpuso eilinis buvo išsiųstas į Afriką. Kaip pats rašo, pasiėmė Bibliją pasiskaityti kariuomenėje. Tačiau, Afrikoje jam sunkiai susirgus, gydytojai pranašavo mirtį. Būtent tuo metu D. Princas įniko skaityti Bibliją. Joje atradęs vaistą pradėjo tris kartus per dieną melstis išgydymo malda ir po kurio laiko pasveiko. Šis stebuklingas išgijimas ir nulėmė jo tarnavimo pobūdį vidinio išgijimo tarnystėje, kur meldžiamasi dėl išlaisvinimo nuo piktojo veikimo, prakeiksmų ir panašių dalykų.“

Mes renkamės patys

Teologas pasakoja, kad D. Princas knygoje remdamasis Biblija parodo, kad mes, labai dažnai, net to nesuprasdami, prakeikiame save. Tokie prakeiksmai lydi visą gyvenimą: jie daro įtaką sprendimams, savijautai, įvykiams mūsų gyvenime.

„Autorius dalinasi patirtimi, įgyta tarnavime bei asmeniniame gyvenime, ir parodo, kaip mes patys renkamės: palaiminimą ar prakeikimą. Kaip mūsų veiksmai, žodžiai, mintys padaro daug žalos atnešdamos prakeikimą ir atitraukia nuo Dievo, – pažymi G. E. Klimenka. ­– Knygoje jis pateikia tiek to priežastis, pasekmes, tiek patarimus, kaip atstatyti sugriautą gyvenimą ir patirti išlaisvinimą.“

Stabmeldystė ir prakeikimas

Teologas pažymi, kad dažniausia prakeikimo priežastimi knygos autorius įvardina nusižengimą dekalogo įsakymams. Ypač pirmajam: neturėk kitų dievų.

„Princas teigia, kad kiekviena stabmeldystės forma veda prakeiksmo link ir įvardija ją kaip „dvasinį svetimavimą“. Taip pat bet kuri kita nuodėmė gali sukelti skaudžių, gyvenimą griaunančių padarinių. Princas išskiria moralinius nusižengimus, kurie daro įtaką ir kitiems asmenims. Prakeiksmo padarinius gali sukelti ir netyčia ištarta frazė, smerkianti ar žeminanti patį žmogų. Savo asmens ar gyvenimo prakeikimas tokiu būdu gali atverti vartus veijkti piktosioms dvasioms. Tai gali pasireikšti įvairiomis ligomis ar nesėkmėmis“ , – tvirtina G. E. Klimenka.

 „Stabmeldystę atpažinti ir paprasta, ir sunku. Pirmiausia lengva, – šypsosi Gerosios Naujienos centro projektų vadovas, – nes paanalizavus savo gyvenimą galima nesunkiai atskirti, kada Dievas nustumiamas į antrą planą ar Jo iš viso nėra. Tačiau autorius kalba ir apie sritis, kuriose stabmeldystė sunkiai atpažįstama. Pavyzdžiui, D. Princas pasakoja apie jo namuose kabėjusį senelio karo laikų trofėjų – kiniškus drakonus. Nors jie priminė vaikystę ir senelį, suvokęs, kad drakonas Biblijoje yra šėtono simbolis, D. Princas atsikratė tuo, kas nors ir buvo emociškai brangu, stojosi į Dievo vietą. O, atsikračius šio velnio simbolio, D. Princui vėl pradėjo sektis, - pasakojo laidos pašnekovas.

Be paliovos budėkite

G. E. Klimenka sako, kad kaip ir kasdienius, taip ir dvasinius dalykus renkamės nuolat. Tik dvasinis pasirinkimas kur kas svarbesnis, nei kokius marškinius šiandien apsivilkti. Nes tai lemia, ar gyvename su Dievu, ar nuodėmėje.

„Renkamės palaiminimą ar prakeikimą. Todėl D. Princas ragina mus be paliovos budėti ir auginti gyvą santykį su Dievu, nes tai leis pažinti Jo valią ir laimėti dvasinę kovą. Deja, dažnai renkamės ne Dievo valią, o dalykus, kurie pakenkia, ir, anot autoriaus, šėtonas tuo pasinaudoja. Pavyzdžiui, nevilties apimtas žmogus sušunka: „Tai varo mane iš proto!“ Ir po kurio laiko šie žodžiai po truputį atveda į beprotybę. Ir tokiu būdu, sąmoningai ar ne, atveriame kelius veikti piktajam“.

Stipriausiai, anot laidos pašnekovo, veikia tas prakeiksmas, kurį patys sau duodame, tačiau kitų prakeiksmai taip pat gali reikštis mūsų gyvenime. Kartais prakeiksmas gali būti ir paveldimas. Tai pagrįsdamas D. Princas cituoja Šventąjį Raštą: Nes Aš, Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, baudžiąs vaikus už tėvų kaltes iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie manęs nekenčia, bet rodąs gailestingumą iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų (Iš 20, 5–6).

Kaip atpažinti ir išsivaduoti iš prakeikimo 

Teologas mano, kad vienintelis kelias, kuris mums padeda išsivaduoti, tai gręžimasis į Kristų, nes Jėzus mirė dėl mūsų nuodėmių ir jau nuo mūsų priklauso, ar mes pasinaudosime tuo atpirkimu, ar ne.

„Kaip atpažinti, kad mūsų gyvenime veikia prakeiksmas, D. Princas išskiria septynis momentus: jei yra protiniai, emociniai išsekimai arba įvairios psichinės ligos, pasikartojančios chroniškai arba paveldėtos, jeigu kenčiama dėl nevaisingumo, persileidimų ir kitų moteriškų ligų, išyra santuokos arba apskritai yra problemų santykiuose, nuolatinių finansinišų problemų, dažni nelaimingi atsitikimai ir polinkis į savižudybę, savidestrukciją ir panašius dalykus. Tad jeigu tokie dalykai vyksta, D. Princas ragina atkreipti dėmesį, nes gali būti, kad gyvenime veikia prakeiksmas“, – XFM radijo laidoje pasakojo pašnekovas. 

„Kadangi kiekvieno žmogaus atvejis yra individualus, nėra principų, kurie padėtų visiems artintis prie Dievo ir taip išsivaduoti nuo prakeiksmo,  – pažymi G. E. Klimenka, –  tačiau autorius pateikia žingsnius, kurie galėtų padėti. Pirmas: pripažinti savo tikėjimą Jėzumi Kristumi, išpažinti Jį Viešpačiu ir Jo auką dėl mūsų. Antras: atgailauti dėl nuodėmių, kurias padarei per gyvenimą. Trečias: skelbti visų nuodėmių atleidimą, pripažinti, kad tau atleista, ir tai suvokti. Ketvirtas: atleisti visiems savo skriaudėjams už visas skriaudas, kurias patyrėte per gyvenimą. Penktas: atsižadėti savo ryšio su ezoterika. Šeštas: melstis išlaisvinimo malda, prašant išlaisvinti nuo bet kokių prakeikimų. Ir septintas: tikėti ir gyventi Dievo palaiminimu.“ 

Parengė Evelina Kučinskytė