Vienas populiariausių ir labiausiai gerbiamų šventųjų Antanas Paduvietis gimė 1190 metais Lisabonoje (Portugalija), turtingoje ir kilmingoje šeimoje, ir buvo pakrikštytas Ferdinando vardu.

Būdamas 15 metų įstojo į augustinų vienuolyną, kuriame gavo gerą išsilavinimą ir 1219-aisiais buvo įšvęstas kunigu. Apie 1220 metus Ferdinandas tapo pranciškonu ir pasirinko vienuolišką Antano vardą. Jis bendravo su pranciškonų ordino įkūrėju šv. Pranciškumi Asyžiečiu, tapo jo mokiniu ir ištikimu sekėju, pasišventusiu misionieriumi.

Antanas buvo paskirtas misijonieriauti Šiaurės Italijoje, o 1223–1224 metais skelbė Dievo žodį Prancūzijoje. Grįžęs į Italiją, tapo Limožo vienuolyno bei Romanjos provincijos vyresniuoju. Po 1226-ųjų Antanas apsistojo Paduvoje, kur toliau pamokslavo: kritikavo netinkamus civilinius ir bažnytinius pareigūnus, smerkė kyšininkavimą, reikalavo, kad būtų panaikinti skolininkų kalėjimai. Jis visą gyvenimą buvo atlaidus kaliniams, ligoniams, eretikams.

Dar gyvas būdamas, šv. Antanas garsėjo stebuklais. Apie jo gyvenimą liaudyje sklido legendos, kurios vėliau tapo šv. Antano gyvenimą ir veiklą vaizduojančių siužetų pagrindu. Pasak vieno pasakojimų, Antanas niekaip negalėjęs įrodyti eretikui žydui, kad Eucharistija yra Kristaus kūnas ir kraujas. Netekęs kantrybės, jis atsivedė asilą ir pastatė prie taurės ir ostijos: gyvulys iš karto atsiklaupęs ant kelių.

Kitas pasakojimas byloja, kad Antanui pamokslaujant netgi žuvys išplaukdavo į vandens paviršių ir sustodavo nejudėdamos ir jo klausydamos. Pasak dar vieno pasakojimo, Antanui meldžiantis savo kambaryje, pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija su kūdikėliu Jėzumi ant rankų. Šis šv. Antano regėjimas nuo XVII amžiaus tapo pagrindu siužetui, vaizduojančiam šv. Antaną su kūdikėliu Jėzumi ant rankų.

Mirė šv. Antanas Paduvietis 1231 metais. Jau 1232-aisiais Romos popiežius Grigalius IX jį kanonizavo, o 1946 metais popiežius Pijus XII paskelbė Bažnyčios mokytoju. Šv. Antanas yra Paduvos (Italija) miesto, moterų, sužadėtinių globėjas, gelbsti nuo drugio, maro ir kitų ligų. Jo pagalbos taip pat šaukiamasi ką nors pametus.

Pagal www.kretingospranciškonai.lt informaciją