Prieš 76-erius metus prasidėjo sovietų trėmimai iš Lietuvos. Minėdami šią skaudžią mūsų tautos istorijos datą, dalijamės Onutės Vitonienės ir Joanos Danguolės Sadeikienės pasakojimais.