Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje Kėdainių rajone tęsiasi tarptautinio Paberžės festivalio Tėvo Stanislovo atminimui 2017 renginiai.

Birželio 18 d., sekmadienį, Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje dainininkės Onos Kolobovaitės, Milko Vesalaineno (fleita, Suomija) ir maestro Vytauto Lukočiaus koncertu „Fleitos giesmė Paberžės sodyboms“ tęsiami tarptautinio Paberžės festivalio renginiai. Kaip jau įprasta, sakralinės muzikos valandos Paberžėje pradedamos šventomis Mišomis. Šį sekmadienį, birželio 18 d., 15 val. šv. Mišias Tėvo Stanislovo mirties metinėms aukos Kėdainių dekanas, kunigas Norbertas Martinkus, giedos Vilniaus universiteto grigališkojo giedojimo mokyklos „Schola Cantorum Vilnensis“ vyrų grupė (kantorius – Romualdas Gražinis).

Maestro Romualdas Gražinis pabrėžia, kad grigališkasis choralas – tai maldos žodis su jautriomis vienuolių sukurtomis, išmelstomis ir išjaustomis melodinėmis linijomis, tai neatsiejama celebruojamos aukos paslapties dalis. Tėvas Stanislovas teigė, kad religija – tai sielos gelmių versmė ir ją supranta tik tas, kuriam leista pažvelgti į savo sielos gelmes.

Muzikologo Igno Gudelevičiaus paklaustas, ar nuoširdi grigališkojo giedojimo mokyklos veikla pritraukia vis didesnį žmonių susidomėjimą, maestro kantorius nuoširdžiai pripažįsta: „Norint profesionaliai giedoti grigališkąjį choralą, reikia tikro pasiaukojimo, tad kantrybė yra tikra dorybė, kurios atėjusiesiems pabandyti dažniausiai pritrūksta. Choralas nėra lengvas riešutėlis, reikia įsigilinti ne tik į muzikinius, bet ir į teologinius ir dar lotyniškus kalbinius uždavinius, norint geriau suprasti esmę. O tam reikia ir asmeniškai pastudijuoti, kantriai padirbėti. Tokių žmonių nėra labai daug. Iš pradžių dėl to buvo truputėlį neramu ir skaudu – galvojome, gal kažko nesugebame... Tačiau choralas suranda savus žmones. Surado ir Tėvą Stanislovą. Jo giedami choralai sklisdavo iš jo širdies gilumos. Giedodavo užsimerkęs, savitai, tarsi egzistenciškai.“

Pirmojo Paberžės festivalio Tėvo Stanislovo atminimui kūrėjas, Kauno kunigų seminarijos giedojimo maestro, Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorius ir turbūt labiausiai muzikine prasme išsimokslinęs Lietuvos kunigas dr. Vilius Sikorskas kartoja tvirtindamas, esą muzika yra Mišių dvasia. Tai svarbus ir įpareigojantis pasakymas. Tad maestro Romualdui Gražiniui norėtųsi, kad šventose Mišiose Paberžėje, įvyksiančiose šį sekmadienį, muzika įsijungtų į liturginį procesą, natūraliai su juo susiliedama ir kartu nepaprastai praturtindama Mišių aukos prasmingumą bei grožį.

Po šventų Mišių iškiliojo dirigento Romualdo Gražinio muzikavimo džiaugsmą tęs jo mokinys, Lietuvos publikos favoritas, orkestro „Vilnius Sinfonietta“ dirigentas, charizmatiškasis ir puikią nuotaiką, humorą ir draugiškumą spinduliuojantis muzikas, populiarių projektų meno vadovas, dirigentas maestro Vytautas Lukočius. Į Paberžę šį sekmadienį maestro Vytautas atvyksta kartu su soliste Ona Kolobovaite ir kolega iš Suomijos Lapenrantos miesto orkestro (kuriam maestro Vytautas vadovauja) „Saimaa Sinfonietta“ fleitistu Milko Vesalainenu. Talentingasis pianistas ir dirigentas Mestro Vytautas Lukočus pabrėžia, kad jam smagu muzikuoti ne tik reikliems klausytojams Lietuvos ir užsienio didmiesčių tviskančiose koncertinėse salėse, bet ir ypač – mažų Lietuvos miestelių publikai: „Mažuose miesteliuose žmonės nuoširdesni, ne tokie apsitvėrę „uždarumo tvoromis“ kaip mieste. Mieste visi mes daugiau ar mažiau skubantys, nespėjantys, susirūpinę savimi, o Lietuvos miesteliuose žmonės visada suranda laiko kartu pabūti, pasidalinti džiaugsmais ir vargais.“

Paberžės mylėtojus šį sekmadienį charizmatiškų muzikantų vyrų apsuptyje džiugins viena žaviausių, nuoširdžiausių ir muzikaliausių Lietuvos kamerinės muzikos lakštingalų – solistė Ona Kolobovaitė. Artėjančiu puikiu ir ypač vertingu renginiu – iškilmingomis šv. Mišiomis ir įspūdingu koncertu bei visomis tarptautinio Paberžės festivalio idėjomis džiaugiasi festivalio bendrakūrėjai ir mecenatai – koncerno „Vikonda“ darbuotojai, valdybos pirmininkė ponia Jolanta Blažytė bei Labdaros ir paramos fondo „ Viltis – Vikonda“ direktorė ponia Irena Staliorienė: „Džiugu, kad festivalio meno vadovo rūpesčių ėmėsi tauri asmenybė, puikus dainininkas Liudas Mikalauskas. Jo paties nuolatinis dalyvavimas festivalyje visada palieka gražiausius meninius akcentus, jo vadovavimas festivalio muzikinėms kryptims visada su kaupu pasiteisina ir vis labiau stebina, džiugina, jaudina Paberžės bei Kėdainių krašto žmones ir festivalio svečius.“ Solistas, turėdamas išskirtinius ne tik meninius, bet ir organizacinius sugebėjimus, organizuoja ir administruoja savitus ir ypač didelio populiarumo sulaukiančius profesionalaus meno ir muzikos tarptautinius festivalius visoje šalyje. Beje, jau rytoj, birželio 17 dieną, šeštadienį, 12 val. šv. Mišiomis ir 13 val. iškilmingu atidarymo koncertu Skarulių (Jonava) Šv. Onos bažnyčioje prasideda naujas tarptautinis profesionalios muzikos festivalis, kurio meninis vairas vėlgi patikėtas charizmatiškajam mūsų tautos lietuviškumo ir krikščioniškos artimo meilės, tolerancijos, tautiškumo, Tėvynės patriotizmo šaukliui – solistui Liudui Mikalauskui.

Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje skambanti sakralinė muzika ir šalia esančiame 1863 metų Sukilimo muziejuje nuolat vykstantys edukaciniai renginiai, dailės darbų parodos, plenerai ir kita intensyvi menininkų veikla yra svarbi ne tik tikintiesiems, bet ir kiekvienam, kuris brangina Tėvo Stanislovo atminimą. Atminimą žmogaus, pašventusio savo gyvenimą tarnystei Dievui ir žmonijai. Visa, kas įkvepia Paberžės gyvastį iki šių dienų, suteikia dovaną kiekvienam čia atvykusiam prisiliesti prie mūsų tautos didžiojo dvasininko, jo paties vadinamų „mažutėlių, Paberžės grytelninkų“ širdžių kunigo, tolerantiškojo vienuolio, įžvalgaus ir nuoširdaus kiekvienam sutiktajam šviesuolio gyvenimo. Kartu suvažiavus, suėjus į jo išpuoselėtą Paberžės bažnytėlę pamąstyti, kur slypi šio mūsų tautos mylimo Tėvo begalinės dieviškosios energijos ir jo žmogiškojo paprastumo paslaptis. Labdaros ir paramos fondas „ Viltis – Vikonda“ maloniai primena, kad renginių dieną autobusas į Paberžę iš Kėdainių autobusų stoties išvyksta 14 val., kelionė nemokama.

Birželio 8–18 dienomis Paberžėje vyksta Lietuvos dailininkų sąjungos vizualiųjų menų grupės „Individualistai“ menininkų – Gražinos Vitartaitės, Aloyzo Stasiulevičiaus, Algimanto Kliaugos, Svajūno Armono, Jono Daniliausko, Aleksandro Vozbino, Ričardo Zdanavičiaus tapybos pleneras, skirtas pasiruošti Tėvo Stanislovo 100-ųjų gimimo metinių jubiliejinei parodai. Birželio 18 dieną vyks plenero darbų paroda, kuria galės pasigrožėti šv. Mišių ir koncerto dalyviai ir svečiai.

Tarptautinio Paberžės festivalio Tėvo Stanislovo šviesiam atminimui rengėjai – Labdaros ir paramos fondas „ Viltis – Vikonda“ , VšĮ „Liudo Mikalausko koncertai“ bei 1863 metų Sukilimo muziejus Paberžėje kviečia šį sekmadienį, birželio 18 dieną, 15 valandą savo krašto žmones ir svečius vėl pasidžiaugti melodingomis giesmėmis ir muzikos šviesa, sklindančia iš mūsų tautos įdomiausių ir talentingiausių atlikėjų širdžių.

LELB Muzikos sandraugos informacija