Eitvydo Kinaičio nuotr.

Būsimasis Vyskupų Sinodo susirinkimas vyks ateinančių metų rudenį ir šį kartą jis bus skirtas jaunimui. 2018 m. spalį vyksiančio Sinodo tema: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“.

Kaip ir anksčiau sušauktų Sinodo asamblėjų progomis, ypač kai buvo ruošiamasi dviem paskutinės asamblėjoms, skirtoms šeimai, taip ir dabar beišruošiant jaunimui skirtai asamblėjai, į pasirengimų darbus siekiama plačiau įtraukti vietinių Bažnyčių tikinčiuosius, o šiuo atveju ypač jaunimą. Vyskupų Sinodo sekretoriatas jau prieš kurį laiką paprašė vietines Bažnyčias ir Vyskupų konferencijas, kad į priešsinodines konsultacijas būtų įjungta kuo daugiau žmonių, kad Vyskupų Sinodo sekretoriatui pateikiami siūlymai būsimam Sinodo darbo dokumentui būtų parengti ne uždaruose vyskupų susitikimuose, bet atvirai išmąstyti vietinėse bendruomenėse.

Šiomis dienomis Vyskupų Sinodo sekretoriatas sukūrė dar vieną priešsinodinių konsultacijų instrumentą – būsimam Sinodui skirtame interneto puslapyje (youth.synod2018.va) paskelbė klausimyną ir prašo jaunimą į jį atsakyti. Klausimynas pateiktas penkiomis kalbomis – anglų, italų, prancūzų, ispanų ir portugalų. Klausimai liečia ne tik tikėjimą, bet taip pat jaunimo požiūrį į save, savo pašaukimo ir vietos pasaulyje suvokimą.