EPA nuotrauka

Jo Šventenybė popiežius Pranciškus siunčia šiltus sveikinimus visiems, susirinkusiems Vilniuje į aštuntąsias Lietuvos jaunimo dienas, ir užtikrina remiąs jaunuolius malda ir dvasiniu artumu per šias maldos ir brolystės akimirkas.

Jis drąsina visus dalyvius šią šventę priimti kaip galimybę priartėti prie Jėzaus, kuris yra „Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“ (Jn 14, 6), ir atverti širdis ir protus Šventajai Dvasiai. Taip jaunuoliai aiškiau matys Tėvo valią savo gyvenime ir pajėgs su didesne laisve tarnauti savo broliams ir seserims, ypač vargingiausiems ir nustumtiems į visuomenės paribius. Jo Šventenybė ypač meldžiasi, kad įtikinamas šia proga susirinkusių jaunuolių liudijimas paskatintų visą jaunimą susitikti ir pažinti Viešpatį Jėzų.

Patikėdamas visus aštuntųjų Lietuvos jaunimo dienų dalyvius motiniškai Mergelės Marijos globai, Šventasis Tėvas noriai suteikia Apaštalinį palaiminimą, melsdamas taikos ir džiaugsmo Viešpatyje.

Kardinolas Pietro Parolin

Vatikano valstybės Sekretorius