Nuotraukos autorė Aistė Karpytė

Šeštadienio rytą prie jau nuo penktadienio renginyje dalyvaujančio akademinio jaunimo prisijungė ir moksleiviai. Pagrindiniai dienos renginiai vyko „Siemens“ arenoje, Vilniaus senamiestyje ir Mykolo Romerio universitete (MRU).

8 val. ryto adoracijos palapinėje šalia „Siemens“ arenos savanoriai ir jau atvykę dalyviai dalyvavo Šv. Mišių aukoje. Po Eucharistijos čia prasidėjo adoracija, kuri truko iki 23 val.

Nuo 8 val. ryto vyko ir naujai atvykusių dalyvių registracija.

Nuo 11 val. „Siemens“ arenoje vyko iškilmingas šventės atidarymas. Renginį pradėjo specialiai renginiui suburtos šokėjų trupės  pasirodymas, vėliau Paulina Paulauskaitė su LJD choru atliko renginio himną. Scenoje pasirodę vedėjai Benas Rupeikis ir Silvija Stonkutė iš studijos „Impro241“ pasveikino susirinkusius LJD šūkiu „Tiesa padarys jus laisvus“. Sveikinimo žodį tarė kardinolas Angelo Amato, kuris vadovaus beatifikacijos apeigoms rytoj Vilniaus katedros aikštėje. Jaunimą jis pasveikino šv. Jono Bosko žodžiais: „Šventumas yra skirtas ne tik pagyvenusiems žmonėms, šventumas yra skirtas ir jaunimui.“

Sveikinimo žodį taręs Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas paragino jaunimą nebijoti prastų oro prognozių: „Šis lietingas oras yra nematomos malonės išraiška“. Be to, jis pabrėžė, kad šventieji yra visada jauni: „Senkite tik amžiumi. Nesenkite širdimi ir dvasia. Nepraraskite džiaugsmo, kurį Dievas jums teikia“. Vilniaus mero sveikinimo laišką perskaitė savivaldybės tarybos narys Vincas Jurgutis: „Sveikino jūsų šeimą, susibūrusią po žodžiais „Tiesa padarys jus laisvus“. Tegloboja jus Vilniaus globėjas šv. Kristoforas“. Scenoje pasirodė grupė „Kūjeliai“. Juos pakeitęs Linas Adomaitis koncertą pradėjo žodžiais: „Aš tikiu Dievu. Tikėjimas yra ta jėga, kuri veda į priekį“.

Po L. Adomaičio pasirodymo keletą dainų atliko Mantas Jankavičius. „Manęs paprašė paliudyti, ką man reiškia gyventi tiesoje. Jūs turbūt žinote, kad scenoje ne visada yra tiesa: čia atrodome gražesni ir laimingesni negu esame. Aš esu ne išimtis. Buvo toks etapas, kuomet puikiai sugebėjau puikiai meluoti ir būti scenoje. Didžiausia tiesa yra tuomet, kai nebelieka scenos. Mes neturėtume turėti jokios scenos širdyje“, kalbėjo M. Jankavičius. Į sceną buvo įneštas LJD kryžius ir koncertą pratęsė LJD choras. Vadovaujant kun. Mariui Žitkauskui, rankomis susikibę LJD dalyviai pasimeldė renginio maldą.

LJD tema „Tiesa padarys jus laisvus“ katechezę vedė vysk. Arūnas Poniškaitis. „Laisvė man siejasi su skrydžio pojūčiu. Skirsti gerai – tai laisvė. Kad galėtum skristi, turi pažinoti tiesą. Pažinti vėjus, kurie blaško, pažinti žmones, kurie yra aplink“, kalbėjo A. Poniškaitis. „Prašau atlaisvinti padangę nuo visų lėktuvų, įskaitant ir kukurūzininkus. Ar jūs pasiruošę skrydžiui lėktuvu LJD 2017?“ Atidarymą užbaigė LJD himnas, atliktas P. Paulauskaitės ir LJD choro.

Nuotraukos autorė Giedrė Povilaitytė
Nuotraukos autorė Giedrė Povilaitytė
Nuotraukos autorė Giedrė Povilaitytė
Nuotraukos autorė Giedrė Povilaitytė
Nuotraukos autorė Giedrė Povilaitytė
Nuotraukos autorė Giedrė Povilaitytė
Nuotraukos autorė Giedrė Povilaitytė

13:30 val. dalyviai pietavo šalia arenos.

Nuo 16 val., įvairiose Senamiesčio erdvėse ir MRU vyko teminiai užsiėmimai. Senamiestyje vykstantys užsiėmimai buvo atviri – juose galėjo dalyvauti visi norintys.

Kai kurie prasidėjo kiek anksčiau – jau nuo 14:30 val. broliai pranciškonai laukė visų „Saulės giesmės“ kaimelyje Bernardinų bažnyčioje. Graikų apeigų katalikų (unitų) bažnyčioje nuo 15 val. vyko Taize pamaldos. Šv. Kotrynos bažnyčioje šlovina LJD choras. Šv. Onos bažnyčioje taip vyko šlovinimas ir užtarimo malda su „Gyvųjų akmenų“ bendruomenė.

Nuo 16 val. Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčioje vienuolė, kunigas ir šeima dalinosi mintimis apie savo pašaukimą. Pašaukimus liudijo ses. Elena Faustina Andrulytė Šventosios Šeimos seserų vienuolija, kun. Andrius Končius VDU kapelionas, Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas, ir šeima Ieva ir Juozapas Labokai. Taip pat jie atsakinėjo į jaunimo užduodamus klausimus.

Apie Misijas Afrikoje ir džiaugsmą, Šv. Kazimiero bažnyčioje su LJD dalyviais kalbėjo Eugenijus Markovas SJ, Jėzuitų gimnazijos kapelionas, studijavęs Vokietijoje. Grįžęs po studijų, E. Markovas ieškojo nuotykio ir iššūkio, kuriuo netrukus tapo teologijos studijos Kenijoje. Šiandien E. Markovas matyt yra vienintelis lietuvis, studijavęs Afrikoje. Kaip teigia pats teminio susitikimo kalbėtojas, būdamas Afrikoje jis nestudijavo teologijos, bet ja gyveno. Jis kvietė į kelionę po Afriką, žvelgiant į nuotraukose užfiksuotus laimingų žmonių veidus. Pasak E. Markovo, misija prasideda nuo to, kad laužome stereotipus. Pirmasis jų - afrikiečių džiausmas. Neretai skurdžiausi žmonės būdavo patys laimingiausi. Vakariečiai dažnai jaučia ko nors trūkumą, dėl to liūdi, o afrikiečiai moka džiaugtis net ir pačiais mažiausiais dalykais.

Visų Šventųjų bažnyčioje apie tikrą lobį - paprastumą, kuris išlaisvina, apie galimybę jo ieškoti santykiuose su žmonėmis, santykyje su daiktais ir suprasti jį kaip būdą gyventi dalinosi Tiberiados bendruomenė nariai br. Pranciškus, br. Egidijus ir s. Asta.

"Apie Ukrainos karą iš žmonių, kurie neliko jam abejingi lūpų" Visų Šventųjų bažnyčios Teatro salėje pasakojo paramos Ukrainai organizacijos „Blue/yellow“ įkūrėjas, režisierius, publicistas, aktyvus visuomenės veikėjas Jonas Ohamanas, organizacijos „Blue/yellow“ savanorė Kotryna Stašinskaitė bei akcijos "Ateitis Ukrainai" organizatoriai, moksleiviai ateitininkai Laurynas Būda ir Motiejus Krutulis. Praėjus trejiems metams nuo Kijeve, Maidano aikštėje, prasidėjusios ukrainiečių kovos už galimybę pasirinkti savo valstybės kelią, pradžios, nuo tada, kai Ukrainos rytuose ginama ne tik ukrainiečių, bet ir mūsų visų laisvė, pastebime, kad pasaulio dėmesys šiam karui gerokai sumažėjo. Tačiau sumažėjęs žiniasklaidos dėmesys nereiškia, kad neramumai dingo. Apie juos ir ukrainiečiams teikiamą pagalbą dalinosi jiems abelingais nelikę žmonės.

Fr. Jokūbas-Marija Goštautas O.P. - dominikonas, laikinųjų įžadų brolis, atliekantis savo vienuolinę formaciją Prancūzijoje, studijuojantis teologiją Liono (Prancūzija) katalikiškame universitete, besidomintis Rytų krikščioniškosios Tradicijos teologija ir dvasingumu, kalbėjo tema "Tiesa, kuri keičia gyvenimą ir išlaisvina - tikėjimo patirtis ir liudijimas šiandieniniame pasaulyje".  Paskaitos metu br. Jokūbas nemažai dėmesio skyrė kasdienės maldos aptarimui. Pasak br. Jokūbo, Dievui vienodai šviečia kaip meldžiamės, kaip sėdime. Svarbi mati maldos patirtis. Mylėti save Dieve - aukščiausias maldos lygis. Tada pradingstame Dieve ir pažįstame tikrąją meilę, t.y. Dievą.

Mykolo Romerio universitete vyko paskaita pavadinimu "Santykis: su savimi ir savo artimiausiais". Pradžioje kalbėjo dr. Osvaldas Stripeikis. Jis dirba su jaunimu jau penkiolika metų, dėstytojauja. Osvaldas talkina dr. Ievai Šidlauskaitei - Stripeikienei psichologei, psichoterapeutei, Kaune įsteiguisiai įvairius pagalbos centrus tiems, kuriems "skauda širdį". Dėstytojai pažada šiandien bent truputį padėti pažinti save. Paskaita interaktyvi - paskaitininkai padaliję lapus ir rašiklius pažada, kad paskaitos pabaigoje šiuose lapuose būsime nusipiešę savo pačių žemėlapį. "Rodyti tai, kas esi viduje, yra labai svarbu. Šiandien pabandysime pažiūrėti į savo vidų, į tai, kas esame iš tiesų" - pažada dr. Ieva. Į save žvelgti galime ir nagrinėdami mintis, vertybes, o ypač - kylančius jausmus.  "Visus jausmus mums Dievas duoda kaip spalvas. Visi jausmai yra geri! Juk galime sugalvoti ir pykčio, ir liūdesio naudą" - teigia dr. Ieva. Į save galime žvelgti nagrinėdami savo mintis. Dr. Ieva paprašo kiekvieno atsakyti į tris paprastus klausimus: "Kas aš esu?", "Kas yra kiti?", "Koks yra pasaulis?". Dėstytoja teigia, jog tesidžiaugia tie, kurie į visus klausimus atsakė žodžiu "geras". Tačiau dažnai mes esame graužiami, dėstytojos žodžiais kalbant, "minčių kirminų", pavyzdžiui, perfekcionizmo: "Tobulumas yra priešingybė geram. Mes visi norime būti geri, tačiau kuomet bandome būti tobuli, patiriame didžiulį stresą." - sako ji.

Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre LJD dalyvius sutiko „Pažink save“ savanoriai, kalbėję apie vyrų ir moterų skirtumus, šeimą, vertybes. Šiomis temomis dalyviai buvo kviečiami geriau pažinti save, suvokti savo ir aplinkinių elgesį, emocijas.

"Ar šiandieninėse diskusijose su bendraamžiais įmanoma apginti krikščionišką poziciją? Debatų technikos." - taip skamba paskaitos, į kurią kvietė Emilija Pundziute Gallois - Paryžiaus politikos mokslų instituto Sciences Po doktorantė, dėstytoja, Prancūzijos Tarptautinių tyrimų centro (CERI) jaunesnioji mokslinė bendradarbė, tema. Paskaitoje Emilija kalbėjo apie tai, kad ne viskas gyvenime yra socialinis konstruktas. Kalbėjimas, diskutavimas apie realybę, kuri remiasi prigimtiniu įstatymu, yra visiškai legitimus. Šv. Raštą ji pristato kaip receptą laimingam žmogaus gyvenimui. Žmogui duota laisvė pasirinkti, kaip jam gyventi, tačiau tikėjimas padaro mus pačiais laimingiausiais. Tai tradicija, paremta išmintimi. Tiesa yra pažinimas. Tai, kas yra tiesa, turime ieškoti kartu. Turi vykti dialogas tarp skirtingų tiesos dalių. Tiesa yra pažinimas per dialogą.

Bernardinai.lt redakcijoje vykso susitikimas su redakcijos komanda: Donatu Pusliu (vyr. redaktorius), Rosita Garškaite (vyr. redaktoriaus pavaduotoja) ir Saulena Žiugždaitė (religijos redaktorė). Susitikimo tema - "Provokacijų popietė su bernardinai.lt redakcja", todėl buvo kalbama apie tai, ką reiškia sakyti tiesą, su kokiais iššūkiais susiduria katalikiško dienraščio redakcija savo kasdieniame darbe.

"Dievas stato namus nuostabius: lietuvių jaunimo veikla JAV", taip vadinosi „Domus Maria“ salėje vykęs susitikimas su Amerikos lietuvių, Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misijos (Lemontas, JAV) jaunimu. Amerikos lietuviai dalinosi savo patirtimi, kaip yra išlaikoma lietuvybė gyvenant svetur, kartu su dalyviais diskutavo apie tikėjimą, tautiškumą, skirtumus bei panašumus Lietuvos ir išeivijos jaunimo gyvenimuose.

Vilniaus arkikatedroje vyko kun. Algirdo Toliato - Lietuvos policijos kapeliono paskaita "Žudantis gerumas arba nešventa ramybė", kurios metu kun. Algirdas kalbėjo apie tai, kaip nesumaišyti dvasingumo ir nuolankumo su įvairaus plauko neryžtingumais, baimėmis, kompleksais, įsipatoginimais.

Apie lyderystės ir šventumo (ne)suderinamumą Arkangelo konferencijų ir meno centre, paskaitos "Krikščioniška lyderystė kuriant ateities Lietuvą" metu kalbėjo Seimo narys Žygimantas Pavilionis.

Apie evangelizacijos mokykloje džiaugsmus ir iššūkius bei savo pašaukimą dalinosi jauni tikybos mokytojai Ieva, Marija ir Mantvydas.

Mykolo Romerio universitete Saleziečių jaunimas ir LJD dalyviai teminio susitikimo ribas išplėtė net ir į koridorių. Kalbėdami tema "Kaip jaunas žmogus gali gyventi krikščioniškai nekrikščioniškoje visuomenėje", Saleziečių jaunimas susitikimą pradėjo kviesdami dalyvius dalintis savo patirtimi, žaidžiant žaidimus. Susitikimą pradėjo žaidimu su kamuoliais - suskirstė į kelias grupes ir mėtė kamuolius, vaizduojančius nuodėmę ir piktąjį. Kiekvienos komandos tkslas - numušti kamuolį nuo savęs. Kaip pastebėjo patys žaidimo dalyviai, nuodėmes ir pagundų puolimus atmušinėjame nuolat, kasdien, kad ir kur bebūtume, o susidurimas su jomis, priimamas įvairiai - nuo juoko, iki baimės.

MRU vyko susitikimas tema "Pasauliečių vaidmuo Bažnyčioje. LJD globėjos Editos Štein pavyzdys", kuriame Karmelitas kun. Mariusz Placek O.Carm, trejus metus gyvenantis Lietuvoje, Šiaulių vyskupijoje, dalinas istorijomis apie Editos - žydės, pasirinkusios Jėzų Kristų, filosofės, kovotojos už žmogaus teises, aktyvios visuomenės veikėjos, pirmosios moters, apgynusios daktaro disertaciją, karmelitų vienuolės gyvenimą, jos šventumo kelią. Editos gyvenimas buvo pažymėtas daugelio skaudžių įvykių: du jos dėdės nusižudė praradę savo verslą, kai ji buvo dar visai vaikas. Ji nustojo melstis ir apleido tikėjimą būdama 13-kos metų, nes manė, kad Dievas ją apleido. Šiandien, kalbėdami apie Editos gyvenimo istoriją, galime priimti ją kaip pavyzdį tiems, kurie ieško Dievo ir jo dar nesutiko. Jei dar nematėte ir neturite galimybės sudalyvauti paskaitoje, galite pasižiūrėti LJD filmuką, apibendrinantį svarbiausius faktus, kuriuos turėtume žinoti apie Šv. Editą Štein.

"Meilė internetu? Kodėl gi ne!" tokiu klausimu pasitiko katalikiško pažinčių portalo KitoLink.lt steigėja Jurgita Salinienė – laiminga žmona, 6 vaikų mama, ateitininkė, su vyru Vytautu rengianti sužadėtinius santuokai Kauno arkivyskupijos šeimos centre.

Nuotraukos autorė Aistė Karpytė
Nuotraukos autorė Giedrė Povilaitytė
Nuotraukos autorė Giedrė Povilaitytė
Nuotraukos autorė Giedrė Povilaitytė
Nuotraukos autorė Giedrė Povilaitytė
Nuotraukos autorė Giedrė Povilaitytė

18 val. sarkofagas su Teofiliaus Matulionio palaikais buvo atvežtas į Vilniaus Katedrą iš Kaišiadorių. Koloną lydėjo motociklininkai. Katedra yra atvira visą naktį.

Po teminių užsiėmimų dalyviai grįžo prie „Siemens“ arenos, kur jų laukė vakarienė. 19:30 vakarą vainikavo Gailestingumo ir šlovinimo vakaras. Po LJD himno, scenoje buvo atlikta meninė kompozicija, pavaizdavusi didžiąsias nuodėmes. LJD savanorė Asta dalinosi savo patirtimi apie Susitaikymo sakramentą. Ji paragino dalyvius nebijoti eiti išpažinties, nes tai pakeis viską. Paraginimą susitaikyti su Dievu išsakė ir Telšių vyskupas koadjutorius Kęstutis Kėvalas, priminęs, jog ir paties popiežiaus Pranciškaus gyvenime išpažintis buvo lūžio taškas. „Gyvenimas gali būti toks, kaip tiesi virvė, išrišta iš problemų“, sakė K. Kėvalas.

Nuotraukos autorė Aistė Karpytė
Nuotraukos autorė Aistė Karpytė
Nuotraukos autorė Aistė Karpytė
Nuotraukos autorė Aistė Karpytė
Nuotraukos autorė Aistė Karpytė

130 kunigų klausė išpažinčių. Giedojo LJD choras. Į „Siemens“ areną buvo įneštas Švenčiausiasis Sakramentas, po trumpos adoracijas toliau vyko šlovinimas. Į dalyvius kreipėsi vysk. Arūnas Poniškaitis, kuris paragino nebijoti dalintis su kitais tuo, ką turime: „Laisvė yra tam, kad eitum prie kito, prie mažiausiojo, jį apkabintum“.

Į priekį buvo pakviesti LJD savanoriai, juos dalyviai pasitiko garsiomis ovacijomis. Vėliau į sceną buvo pakviestas pagrindinis renginio svečias Martinas Smithas. Koncerto pradžioje jis iškėlė Lietuvos vėliavą. Baigdamas pasirodymą atlikėjas į sceną pakvietę vienuolę, o su ja į sceną užbėgo ir nemažas būrys LJD dalyvių.