Šventinis Maskvos Danilos vienuolyno patriarchalinis vyrų choras.

Patriarcho Aleksijaus inauguracijos metu būtent šventinis Maskvos Danilos vienuolyno patriarchalinis vyrų choras buvo išrinktas iš daugybės dvasinių ir bažnytinių kolektyvų už profesionalumą, balsų grožį, už tai, kas vadinama dieviškąja apvaizda mene. Ir štai dabar pirmą kartą šis choras pasirodys Lietuvoje.

Vienintelis koncertas įvyks Vilniuje spalio 4-ąją 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčios scenoje (Vilniaus g. 30). Derybos dėl šio koncerto vyko trejus metus.

Tai didžiulis įvykis mūsų šalies kultūros gyvenime, nes panašaus masto ir reikšmės artistai mūsų šalyje pasirodo gana retai. Ir todėl, įskaitant koncerto prasmingumą, taip pat ribotą vietų salėje skaičių (tik 350!), rekomenduojame iš anksto pasirūpinti bilietais.

Prikeliant specifinių XV–XVII amžiaus rusų dainavimo krypčių tradicijas, Šventinis vyrų choras tęsia tuo pačiu ir Maskvos sinoidalinio choro ir vyrų chorų, tarp kurių – Troico-Sergijaus ir Kijevo-Pečioros Laurų chorai.

Šventinis vyrų choras – Tarptautinių ir Rusijos cerkvių muzikos konkursų laureatas, apdovanotas Patriarchų raštais ir daugybe Maskvos Patriarchijos ir kultūros valstybės įstaigų diplomų. 2003-iaisiais Švenčiausiasis Maskvos ir visos Rusijos Patriarchas Аleksijus II įteikė kolektyvui garbingą Vyrų Švenčiausiojo Patriarcho sinoidalinės rezidencijos choro vardą.

Šventinio Maskvos Danilos vienuolyno vyrų choro vadovas, regentas Georgijus Safonovas – Rusijos Gnesinų muzikos akademijos mokinys, 1-ojo Rusijos dirgentų konkurso laureatas.

Šventinis Maskvos Danilos vienuolyno vyrų choras yra nuolatinis aktyvus tarptautinių konferencijų, skirtų senovinių rusų giedojimo raštų dešifravimui, dalyvis, tarptautinių cerkvės muzikos festivalių Rusijoje ir už jos ribų, įvairių labdaros ir jaunimo forumų atstovas.

Choro sudėtyje 30 profesionalių dainininkų – Maskvos valstybinės konservatorijos, Rusijos Gnesinų akademijos, A. V. Svešnikovo vardo Chorinio meno akademijos mokinių, turinčių aukštąjį vokalinį chorinį išsilavinimą.

Kolektyvas nuolat dalyvauja apeigose šeštadieniais ir sekmadieniais, taip pat iškilmingose religinėse šventėse kartu su Švenčiausiuoju Maskvos ir visos Rusijos patriarchu, turi didelę darbo stambiose Maskvos ir Maskvos apylinkių koncertinėse aišktelėse patirtį.

Choro repertuare – Didžiųjų ir dvunadesiatiinių švenčių giedojimai, dalis Virgilijos ir Dieviškosios liturgijos, Gavėnios, Kalėdų ir Šventų Velykų giesmės, Kalėdų giesmės, religinių eilių, istorinės giesmės ir dainos, taip pat romansai, valsai, liaudies dainos ir šiuolaikinių autorių dainos, rusų ir užsienio klasikinė muzikа.

Bilietai į vienintelį Maskvos Danilos vienuolyno vyro choro koncertą
spalio 4-ąją Vilniuje 19 val. Šv. Kotrynos scenoje parduodami visose bilietai.lt kasose.