Lygiai prieš dešimtmetį popiežius Benediktas XVI paskelbė motu proprio „Summorum Pontificum“, kuriuo leista be ypatingo vyskupo leidimo aukoti šventąsias Mišias senąja lotyniškos liturgijos forma, įprasta iki Vatikano II Susirinkimo.

Iki tol Mišių pagal šv. popiežiaus Jono XXIII mišiolą celebravimas laikytas problematišku ir ribotas. Ilgą laiką buvo teikiamos tik tam tikros nuolaidos, tradicinė liturgija traktuota kaip išskirtinė privilegija „laike užstrigusiems“ tikintiesiems. Tačiau 2007 m. liepos 7 d. paskelbtas „Summorum Pontificum“ reabilitavo senąsias Mišias. Juo teigiama, kad tai yra ekstraordinarinė Romos rito forma, lygiai taip pat legitimi kaip ir ordinarinė (naujosios mišios), neskatinanti skilimo Bažnyčioje.

Senoji, tradicinė, tridentinė arba ekstraordinarinė Mišių forma rūpi ne tik Šv. Pijaus X kunigų brolijai, atsiskyrusiai nuo Apaštalų sosto 1988 m. ir vis dar negrįžusiai į visišką vienybę, bet ir tikintiesiems daugelyje šalių. Katalikiškas prancūzų dienraštis „La Croix“ rašo, kad per dešimtmetį nuo „Summorum Pontificum“ bažnyčių, kur aukojamos tradicinės Mišios, skaičius šalyje beveik padvigubėjo – nuo 124 iki 230. Pagerėjo ir santykiai tarp Prancūzijos vyskupų ir vadinamųjų tradicionalistų, nors kai kurie ganytojai išlieka šiuo klausimu atsargūs.

Tradicinė liturgija Paryžiaus Dievo Motinos katedroje, 2013 m.

Gonzague Bridault nuotrauka.

Liturginiai mūšiai, ypač suintensyvėję nuo aštuntojo dešimtmečio, pastaruoju metu nusiramino, rašoma dienraštyje. Benedikto XVI motu proprio taikomas kiekvienoje vyskupijoje ir, kaip teigia Grenoblio-Vjeno vyskupas Guy de Kerimelis, vyksta dialogo bei abipusio klausymosi procesas.

Visgi kai kuriose vyskupijose įtampa vis dar tvyro. Esama ganytojų, kurie nuogąstauja dėl vienybės išlaikymo bendruomenėse, kurios dalyvauja šv. Mišiose pagal skirtingus ritus. Taip pat baiminamasi ir dėl vadinamųjų tradicionalistų požiūrio į Vatikano II Susirinkimo sprendimus dėl liturgijos. Nepaisant to, rašo „La Croix“, senosios Mišios traukia vis daugiau kunigų ir pasauliečių.

Tradicinė liturgija Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje.

Mindaugo Puidoko nuotrauka.

1988 m. įkurta visiškoje vienybėje su popiežiumi esanti Šv. Petro kunigų brolija, šiuo metu turinti per 400 narių, daugiausia jų yra JAV, Prancūzijoje, Kanadoje, Vokietijoje. Tradicinėje liturgijoje mielai dalyvauja ir jauni žmonės, kuriems neprikiši negebėjimo pakeisti įpročių. 2004-aisiais įkurtas tarptautinis jaunų žmonių už tridentinę liturgiją sąjūdis „Juventutem“. 

Paspaudus šią nuorodą galima pamatyti, kokiose pasaulio vietose šv. Mišios nuolat aukojamos pagal tradicinę Romos liturgiją. Lietuvoje tokios vietos yra keturios: dvi – Kaune, po vieną – Šiauliuose ir Vilniuje.