Menui skirtas dialogas. Apie tapybą – meno apžvalgininkė Austėja Mikuckytė ir menotyrininkė Birutė Pankūnaitė aptaria Kazio Varnelio bei Elenos Narbutaitės parodas. Dvi recenzijos – du požiūriai.