Praėjusį sekmadienį per septynis milijonus žmonių dalyvavo Venesuelos vyriausybės nepripažintame ir juridiškai nesaistomame referendume prieš prezidento Maduro ketinimą sušaukti steigiamąją asamblėją. Absoliuti dauguma balsavusiųjų pasisakė prieš vyriausybės planus.

Referendumą parėmė Venesuelos Katalikų Bažnyčia, pakvietusi balsavimo punktus įrengti bažnytiniuose pastatuose. Krašto vyskupai kaltina prezidentą Maduro ketinimais sudaryti steigiamąją asamblėją, kad būtų atvertas kelias marksistinio pobūdžio diktatūrai Venesueloje. Referendumą viešai palaikė sostinės Karakaso arkivyskupas kard. Urosa Savino.

Sekmadienį kalbėdamas Vatikano radijui, kardinolas pasmerkė represijas, kurios nuo balandžio mėnesio pareikalavo daugiau kaip 100 žmonių gyvybes. Taip pat sekmadienį vykstant referendumui per sukarintos organizacijos narių surengtą užpuolimą žuvo prie balsavimo punkto eilėje stovėjusi moteris, kiti žmonės buvo sužeisti. Pasak kardinolo, Venesueloje paskelbtas karas prieš visą tautą.

Venesuelos vyskupų konferencija pakvietė penktadienį, liepos 21 dieną, pašvęsti maldai ir pasninkui, kad būtų išspręsta rimta nacionalinė krizė. 

Popiežius Pranciškus sekmadienį Romoje tradicinės Vidudienio maldos proga pasveikino Šv. Petro aikštėje susirinkusius Italijos venesualiečių katalikų bendruomenės atstovus, užtikrino, kad meldžiasi už jų mylimą kraštą.