Rugpjūčio 2 dieną Asyžiuje ir visame pasaulyje bus minimi Porciunkulės atlaidai ir užbaigiamas jų įsteigimo 800 metų jubiliejus. 

Atlaidų renginiai vyks ir Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijoje (Maironio g. 10).

RYTINĖ IR VAKARINĖ PROGRAMA

Rytinės Porciunkulės atlaidų dalies tiesioginė transliacija per Marijos radiją:
11:30 val.  Rožinis
12:00 val. šv. Mišios

Vakarinė dalis
18:00 val. jaunimo šv. Mišios bažnyčioje
19:00 val. Atviras maldos ir šlovinimo vakaras bažnyčioje.
Adoracija, Atgailos ir Susitaikinimo sakramentas, šlovinimas anglų ir lietuvių kalbomis, užtarimo malda.

Kartu su jaunimu šlovins viešnia Anna Nienartowicz iš bendruomenės Agalliasis, veikiančios prie Šv. Anos bažnyčios Vraclove.

Bendruomenė veikia nuo 1978 metų. Annai Nienartovič yra 23 metai, ji studijuoja ir dirba mokykloje. Bendruomenei priklauso jau 7-eri metai. Tarnauja šlovinimo diakonijoje ir evangelizavimo diakonijoje.

MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos informacija

Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos logo