Eidamas 87-uosius mirė buvęs LTSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo pirmininkas Vytautas Astrauskas.

Nuo 1963 iki 1990-ųjų V. Astrauskas buvo LTSR Aukščiausiosios Tarybos narys. V. Astrauskas Aukščiausiajai Tarybai vadovavo nuo 1987-ųjų iki 1990 m. pradžios, tada jį porai mėnesių pakeitė Algirdas Brazauskas.

V. Astrauskas 20-ajame partijos suvažiavime balsavo už Lietuvos komunistų partijos atsiskyrimą nuo Sovietų Sąjungos komunistų.

Atsisveikinti su V. Astrauskus bus galima antradienį nuo 18 valandos Vilniaus laidojimo rūmuose. Urna išnešama trečiadienį, 14 valandą, laidotuvės vyks Antakalnio kapinėse.

lrt