Scott Hahn, Kimberly Hahn. ROMA – MIELI NAMAI: Mūsų kelionė į katalikybę. Iš anglų kalbos vertė Eglė Rimkienė ir Carmen Baena. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2017. – 216 p.

Knygos autoriai Scottas Hahnas, teologas, vos per plauką netapęs juvelyru, ir Kimberly Hahn, jaunystėje puoselėjusi svajonę ištekėti būtent už presbiterijonų pastoriaus, garsėjo kaip aršūs antikatalikai. Iki nepajuto vedančios Dievo rankos savo gyvenime. Pasak Scotto Hahno, jų tikėjimo kelionė prasidėjo kaip tikras detektyvas, netrukus virto siaubo istorija, o pasibaigė kaip didingas romantinis pasakojimas, kai Kristus juos, nenuilstančius tikėjimo piligrimus, parvedė namo – į Romos Katalikų Bažnyčią.

Dėl vidinės asmens dramos – žmogus ieško savo Kūrėjo ir atvirkščiai – visos atsivertimo istorijos vertos, kad jas išklausytume. Tačiau ne visos prikausto dėmesį ir nusineša su savimi kaip galinga upės srovė. Ši istorija būtent tokia. Patraukia bekompromisis autorių noras būti gyvo tikėjimo deglu. Iš kiekvienos eilutės sklinda primygtinis raginimas branginti savo tikėjimą, mokytis jo, sąmoningai suprasti, ką ir kodėl tikime.

Žymaus amerikiečių rašytojo, filosofijos profesoriaus Peterio Kreefto pratarmė knygai:

Scottas ir Kimberly Hahnai – tai vienos nuostabiausių, skaisčiai dangaus skliaute spindinčių žvaigždžių, teikiančių viltį šiomis nevilties kupinomis dienomis. Tokia pat nuostabi jų gyvenimo ir virsmo į katalikybę istorija. Tokių istorijų vis daugiau šiandienos Bažnyčioje Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Visos atsivertimo istorijos skirtingos kaip snaigės, kaip pirštų antspaudai. Tačiau visos dramatiškos. Vienintelė atsivertimo istorija, kuri dar dramatiškesnė nei atsivertimas į Kristaus Bažnyčią, – atsivertimas į patį Kristų. Šios dvi dramos – tapsmo krikščionimi ir tapsmo kataliku – yra du to paties proceso ir tos pačios krypties žingsniai, panašiai kaip gimimas ir augimas. Ši knyga puikiai tai iliustruoja.

Dėl vidinės asmens dramos – žmogus ieško savo Kūrėjo ir atvirkščiai – visos atsivertimo istorijos vertos būti išklausytos. Taip pat ir ši. Tuo labiau, kad ji prikaustys jūsų dėmesį ir nusineš su savimi kaip galinga upės srovė.

Galiu sugalvoti keturias priežastis, kodėl nuo šios knygos sunku atsitraukti.

Pirma, knygos autoriai yra apsišvietę, blaiviai mąstantys ir nepaneigiamai protingi žmonės. Nenorėčiau būti katalikų priešininkas diskusijoje su šiais žmonėmis!

Antra, jie aistringai įsimylėję tiesą ir sąžiningumą. Jie nesugebėtų nieko suklastoti.

Trečia, jie rašo aiškiai ir paprastai, geraširdiškai ir maloniai, sąmoningai, entuziastingai ir su džiaugsmu.

Ketvirta, jie žavūs ir nuostabūs žmonės, kurie dalijasi savimi ir lobiu, kurį surado. Kai susipažinsite su jais skaitydami knygą, pajusite neapibrėžiamą, tačiau aiškiai atpažįstamą patikimumo kokybę. Hebrajai tai vadino emeth. Kai prie jos prisilieti, žinai, jog lieti tiesą.

Yra ir religinės galios priežastys.

Viena jų – akivaizdi meilė Kristui.

Kita priežastis – meilė Šventajam Raštui ir jo išmanymas. Nepažįstu daugiau katalikų šiame pasaulyje, kurie mokėtų geriau naudotis Biblija ir labiau ją išmanytų.

Trečia priežastis – gebėjimas derinti tradicinę biblinę ir katalikišką ortodoksiją su šiuolaikiniu asmeniškumu ir jautrumu, kitais žodžiais tariant, derinti meilę tiesai ir žmonėms, doktrinai ir mokiniui. Ši dviguba meilė yra pagrindinė puikių mokytojų paslaptis.

Galiausiai knygoje autoriai susitelkia į teologinį šeimos modelį (Bažnyčia kaip šeima). Ši doktrina, kaip ir daugelis kitų Bažnyčios doktrinų, geriausiai išryškėja ir yra suprantama, kai jai grėsmę pradeda kelti įvairios erezijos. Šiandien mūsų visuomenės pamatai yra drebinami, stebime jų griūtį. Scottas ir Kimberly yra šv. Mykolo Arkangelo kariuomenės, kuomet šis kontratakavo didįjį slibiną, kariai. Kai mūšio banga atslūgsta, Bažnyčios išminties jūra yra pasirengusi užlieti mūsų žemę ir nuplauti ją nuo užteršimo. Scottas ir Kimberly yra ankstyvosios to apvalančio potvynio bangos.

Tarp Amerikos katalikų nėra kitų tokių paklausių autorių, kurių įrašais būtų taip entuziastingai dalijamasi kaip Hahnų įrašytomis juostomis. Dabar turime visą jų istorijos versiją. Skaitykime ją atviromis širdimis.