Nors pirmuosius krikščionybės amžius dažniausiai siejame su tikėjimo kankiniais, tačiau tikinčiųjų, kurie yra persekiojami dėl savo ištikimybės Jėzui, šiandien taip pat netrūksta. Bostono kardinolas Seanas O'Malley savo homilijoje kalba apie tai, ko turėtume pasimokyti iš žmonių, liudijusių tikėjimą savo auka. Jis perspėja, kad krikščionių kankinių atminimas neturi tapti pretekstu nekęsti musulmonų. Tuo tarpu M. Vártonas interviu atskleidžia, kad augantis nacionalizmas taip pat yra viena iš krikščionių persekiojimo priežasčių.