Naisiai

Lietuva yra turtinga šalis. Sėkminga šalis. Ir labai laiminga. Kad ir kokius keistuolius į Seimą žmonės išrinktų, BVP, atlyginimai, miegamieji rajonai, vartojimas ir visi kiti gero gyvenimo atributai vis vien nepaliaujamai auga. Net krašto apsaugai tuoj rasim iš kur 2 proc. BVP sukrapštyti.

Tik švietimo sistemoje vyrauja beržinės košės laikų infrastruktūra ir beviltiška pragarmė. Taikykit kokias norit strategijas, organizuokit kiek norit stebėsenų, rašykit kiek norit rekomendacijų, gerinkit kiek pajėgiat kompetencijų – kol nebus adekvataus finansavimo, tol nesibaigs suskaitmenintos balanos gadynė.

Aukštojo išsilavinimo diplomus pastaruosius du dešimtmečius štampavę universitetai, akademijos ir kolegijos priėjo liepto galą. Demografinė katastrofa, žanro krizė. Pageidaujančių studijuoti iš tėvų kišenės arba už bobutės paskolas – kritiškai mažai. Valstybės mokamų vietų kvotos gesina visus polėkius. Akademinės bendruomenės (jei galima jas taip vadinti) suvokė, kad nieko nepeš. Teks kažkaip su kažkuo jungtis. Kol liks du arba keturi ar penki universitetai. Neskaitant poros regioninių ir dar kiek specifinių. Žodžiu, reformų ratas pagaliau įsisuko, dūmai rūksta.

Reformų prašyte prašosi LEU, todėl apie jį žiniasklaidoje mirga daugiausia klikstraipsnių. Centriniai LEU rūmai su negražiais bendrabučiais įsikūrę įžūlioje vietoje – beveik priešais Seimo rūmus. Milžiniškas (kone Monako Kunigaikštystės dydžio) stadionas Žvėryne. Antrieji rūmai (buv. aukštoji partinė – KPSS – mokykla) – Naujamiestyje. Du bendrabučiai (siaubingai dideli) – ten pat.  Nepakeičiamasis rektorius akademikas Gaižutis su garbiaisiais senato nariais laiku pajuto nepakeliamą viso to nekilnojamojo turto slėgį ir pasisiūlė sprukti Kaunan. Jungtis su VDU. Atsirado LEU dėstytojų, kurie nenori Kaunan. Sujungti juos su VU prašo. Situacija aiški – vieni nori Kaunan, kiti – ne.

Kadangi gyvename tokiais laikais, tai imkime ir pasitelkime liaudies išmintį. Posakio „še tau, boba, ir devintinės“ kilmė tokia: baudžiavos laikais kartą metuose – per devintines – baudžiauninkams leisdavo keisti gyvenamąją vietą – nuo labai blogo pono pabėgti pas teoriškai geresnį. Pribrendo reikalas dabar įvesti akademines devintines – kad LEU ir kitų išbaudžiavintų universitetų akademinė bendruomenė kartą per metus galėtų keisti alma mater. Kol kur nors pritaptų.

O kiti galėtų steigti keliaujančias akademijas. Burtis į akademines gaujas, kinkyti arklius į brezentu dengtas brikas, keliauti per šalį gurguolėmis. Atvykę, tarkim, į Kazlų Rūdą ar Žemaičių Naumiestį, turgaus aikštėje statytų spalvotą cirko palapinę, kviestųsi vidun didelius ir mažus ir, žongliruodami ugniniais rutuliais, balansuodami ant lyno, įkišę galvas į žiemgališko hipopotamo žiaunas, tikrų žinių ištroškusiai publikai porintų apie semiotinio kvadrato smagumus, apie įdomiausias lietuvių abėcėlės raides ir jų tarseną, apie naujausias trąšas ir patikimuosius gydymosi būdus. Dar pateiktų nuotaikingų sociologinių testų, ištirtų visuomenės nuotaikas ir tendencijas, o gautus duomenis iškart įkeltų į jutūbą.

Ilgainiui, jei reforma pasiteisins, į platųjį pasaulį bus galima paleisti visus akademikus. Pirmiausia iš tų universitetų, kurie turi stadionus ir kurių centriniai rūmai aukštesni nei dviejų aukštų. Arba jei patenka į intensyviosios blaivybės teritorijas, tai yra tokias, kur dažnai lankosi vaikų iš rizikos grupių (iki 20 metų).

Keliaujančios akademinės gaujos išpildys regionus mylinčių politikų rinkimų pažadus – kokybiškas aukštasis mokslas taps prieinamas ne vien susireikšminusiems vilniečiams, turčių, vagių bei mafiozų atžaloms. O visai demokratiškai liaudžiai. Surinkus 20 bilietų į akademinius šou šaknelių, suteikiamas bakalauro laipsnis. 30 – magistro. 41 – daktaro. 51 – docento. 55 – profesoriaus. 56 – akademiko. 57 – Tikrojo Nario titulas, auksiniais siūlais išsiuvinėta alyvinė liemenė ir kepurė su gražiu bumbulu.

Šis aukštojo mokslo darinys vadinsis NU. Jį galima iššifruoti kaip Naujasis universitetas. Arba Naisių universitetas, jei Mecenatas neprieštaraus.

NU ir skamba gerai. Kitaip nei ŠU. Stacionarus universitetas Šiauliuose? Baikit, nemanau. Dviračių arba Saulės miestas. Visi dviračiai išrasti. Saulės elementų rinka perpildyta. Šiaulius gali išgelbėti tik sinergija su NU.

Arba KU. Kokie dar ten jūrinių reikalų fakultetai? Baltijos žuvų tirti negalima, nes tyrinėjant matyti, kad dėl taršos jas ne tik valgyti, bet ir liesti turi būti draudžiama. Visos pakrantės jau nuo vikingų laikų ištyrinėtos. Ką dar apie tas jūras? Ir apskritai – mes niekada nebuvom jūrinė valstybė. Pagavot kampą? NU.