XX a. britų rašytojo Anthony Burgesso, kultinio romano „Prisukamas apelsinas“ autoriaus, šimtosios gimimo metinės. Kartais jis statomas į vieną gretą su Evelynu Waugh ir Grahamu Greene’u, teigiant, kad pastarieji – trys didžiausi XX a. britų katalikai rašytojai. Tačiau pats romanistas save laikė atsimetusiu kataliku, negalinčiu nuo jos visiškai atsiplėšti. Tai matyti ir „Prisukamame apelsine“ – knygoje, tvirtai ginančioje krikščionišką žmogaus sampratą.