Šį laišką JAV pranciškonų provincijolai paskelbė po tragiško įvykio Šarlotsvilyje, Virdžinijos valstijoje.

Būdami šv. Pranciškaus Asyžiečio, taikos globėjo, sekėjais, mes, JAV broliai pranciškonai, prisijungiame prie daugelio viešųjų ir religinių lyderių bei mūsų bendrapiliečių, kurie pasmerkė smurtą Šarlotsvilyje, Virdžinijos valstijoje.

Mes laikomės nuostatos, kad yra klaidingos visos rasizmo, baltųjų viršenybės, neonacizmo, ksenofobijos ir neapykantos formos.

Kadangi tikime, kad kiekvienas asmuo yra sukurtas mylinčio Dievo, mes taip pat laikomės nuostatos, kad nepagarba ar menkinimas, ar netgi smurtas prieš bet kurį asmenį yra ne tik to asmens, tačiau ir jį sukūrusio Dievo įžeidimas.

Kaip pranciškonai, mes stengiamės būti tiltų tiesėjais. Kad išvengtume tolesnių tragiško smurto, kuris niokoja ne tik Šarlotsvilio bendruomenę, bet ir mūsų tautos audinį, atvejų, mes raginame visus atnaujinti savo įsipareigojimus pagarbiam dialogui, kur mūsų nuomonės ir nesutarimai gali būti išreiškiami konstruktyviais ir suvokimą skatinančiais būdais, kurie visus veda į augimo ir atsivertimo galimybę. Toks dialogas gali padėti mums įveikti atviras smurto bei netolerancijos apraiškas ir padėti surasti subtilesnių diskriminacijos ir netolerancijos formų, kurios vis dar gali tūnoti mūsų širdyse ir visuomenėje.

Mes įsipareigojame pagarbai ir dialogui su visais, kurie gali atrodyti „kitokie“ nei mes. Meldžiamės, kad visi mūsų valstybės piliečiai prisidėtų prie pastangų savo bendruomenėse puoselėti pagarbą bei taiką.

Pasirašo JAV pranciškonų provincijolai