Vytautas Virkau

Rugpjūčio 18 dieną, sulaukęs 87-erių metų, Čikagoje mirė išeivijoje gyvenęs lietuvių dailininkas ir botanikas Vytautas Osvaldas Virkau. Jis palaidotas rugpjūčio 23 dieną Tautinėse kapinėse. Čikagos lietuviai ir Lietuvoje gyvenę tautiečiai jį pažinojo ne tik kaip individualaus braižo menininką, surengusį Amerikos ir Europos žemynuose ne vieną savo darbų parodą. Antrasis Vytauto pomėgis buvo botanika.

Jis per savo gyvenimą pasodino daugybę įvairių medžių. Tačiau labiausiai V. Virkau išgarsino ilgalaikis jo projektas, pradėtas daugiau kaip prieš 30 metų. Tuomet atsisiuntęs iš Lietuvos Stelmužės ąžuolo gilių, jis Amerikos žemyne išaugino šio seniausio Lietuvos ąžuolo palikuonių. Dabar Stelmužės vaikai auga Čikagoje ir jos apylinkėse prie lietuviškų centrų – Balzeko lietuvių kultūros muziejaus, Pasaulio lietuvių centro Lemonte, Jaunimo centro, Marquette parke.

Dar praėjusią vasarą apsilankęs Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, Vytautas paprašė, kad jo darbuotojai parinktų Stelmužės ąžuolo palikuonio subrandintų gilių. Šiais metais tas jo prašymas buvo įgyvendintas. Deja, rugpjūčio viduryje elektroniniu paštu išsiųsto muziejaus darbuotojų kvietimo apsilankyti ir pasiimti surinktas ąžuolo sėklas Vytautas jau nebeperskaitė. Jam buvo likusios gyventi tik trys dienos. Tačiau dailininko sesuo Henrieta Vepštienė norėtų pati sudaiginti šias sėklas ir vieną ąžuolą pasodinti savo brolio V. O. Virkau amžinojo poilsio vietoje.

Vytautas ne kartą yra sakęs, kad jeigu būtų gyvenęs Lietuvoje, būtų tapęs
biologu. Tačiau atsiradęs toli nuo gimtinės, pasirinko kitą kelią – studijavo dailę.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje V. O. Virkau su tėvais pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Miunchene, ten 1949 metais baigė lietuvišką gimnaziją. Po poros metų Virkau šeima iš Vokietijos emigravo į JAV. Vytautas studijavo Čikagos dailės institute, 1955 m. gavo bakalauro, 1956 m. magistro laipsnį (tapyba, grafika).

1954–1964 m. dėstė YMCA (Krikščionių jaunimo asociacija) centre, 1961–1985 m. George Williamso dailės koledžo Downers Grove, IL profesorius. 1986–1995 m. Šiaurės centrinio koledžo Naperville, IL profesorius ir Dailės katedros vedėjas. 1966–1969 m. tobulinosi Midway studijose. Nuo 1970 m. – „Metmenų“ meninis redaktorius ir dizaineris. Pirmąjį ekslibrisą V. O. Virkau sukūrė 1970 m. knygoms, kurias Amerikos lietuviai dovanojo Vilniaus universiteto bibliotekai jos 400-ųjų metinių proga. Dailininkas yra sukūręs daugiau nei 400 ekslibrisų.

Jis taip pat iliustravo ir apipavidalino apie 50 knygų, sukūrė lakštinės grafikos, tapybos paveikslų, scenovaizdžių, tapytų vitražų. Dalyvavo daugelyje tarptautinių ekslibrisų parodų (tarp jų – VII–X Tarptautinio ekslibriso bienalėse Lenkijoje, XV–XVII Tarptautinio ekslibriso kongresuose).

Surengė individualių parodų Čikagoje, Los Angeles, Trentone, Ottawoje, Lietuvoje – Pakruojyje, Šiauliuose, Kaune, Biržuose, Radviliškyje, Panevėžyje. Apdovanotas VII, VIII ir X Tarptautinių ekslibrisų bienalės Lenkijoje medaliais, konkursuose pelnė premijų, apdovanojimų. Paskutiniais gyvenimo metais V. Virkau nebekūrė, tačiau nepaliovė dirbti. Jis vertė Algirdo Juliaus Greimo laiškus, kitais savo vertimais prisidėjo prie Amerikoje rengiamos knygos apie šį lietuvių kilmės kalbininką, mitologą, eseistą.

Parengė Virginija Petrauskienė