Ekspedicijos dalyviai prie kryžiaus t. Augustinui Dirvelei OFM atminti. Gintauto Aleknos nuotrauka.

Rugpjūčio 13–25 dienomis jungtinė mažesniųjų brolių, Kretingos pranciškonų gimnazijos, Nepaliaujamos pagalbos seserų ir pasauliečių grupė į sniego ir bekraštės tundros žemę keliavo įamžinti tarpukario visuomenės veikėjo, kunigo pranciškono Augustino Dirvelės OFM atminimą. Jis buvo sovietų išvežtas kalėti į šį lagerių kraštą, kur neaiškiomis aplinkybėmis ir žuvo. Grupę lydėjo ilgametis ekspedicijų į Sibirą vadovas Gintautas Alekna.

Lietuviškas paminklas politiniams kaliniams atminti prie Vorkutos. Gintauto Aleknos nuotrauka. 

Šv. Mišios kapinėse prie Vorkutos. Gintauto Aleknos nuotrauka. 

Kapai tundroje. Gintauto Aleknos nuotrauka.

Lagerio tvora. Mindaugo Joniko nuotrauka.

Lagerio likučiai, sovietine simbolika paženklintos krosnies durelės. Mindaugo Joniko nuotrauka.

Lagerio vietos paieškos. Mindaugo Joniko nuotrauka.

Politinių kalinių kapinės Intoje. Gintauto Aleknos nuotrauka.

Gintauto Aleknos nuotrauka.

Uodų atakos statant kryžių. Gintauto Aleknos nuotrauka.

Šv. Mišios kapinaitėse prie Kosju upės, netoli nuo buvusios lagerio vietos. Gintauto Aleknos nuotrauka. 

Gintauto Aleknos nuotrauka.