Mokslinėje konferencijoje „Lietuvos Helsinkio grupė. Susitikimas po 30 metų“ Vilniaus Rotušėje, 2007 m. sausio 10 d. Donata Mitaitė ir Tomas Venclova. A. Žygavičiaus nuotr. (Venclovų namų-muziejaus archyvo nuotr.).

Poetas, eseistas, publicistas, Jeilio universiteto profesorius Tomas Venclova rugsėjo 11-ąją švenčia 80-ąjį gimtadienį. Ta proga Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Vilniaus universitetu rengia tarptautinę mokslinę konferenciją „Tomo Venclovos kūrybos ženklai“.

Konferencijoje dalyvaus ne tik žymūs lietuvių mokslininkai (prof. habil dr. Egidijus Aleksandravičius, prof. habil dr. Kęstutis Nastopka, doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas ir kiti), bet ir būrys iškilių asmenybių iš užsienio – T. Venclovos kūrybos tyrinėtojų, vertėjų, ilgamečių draugų.

Viena iš konferencijos žvaigždžių, Paryžiuje gyvenanti amerikiečių poetė, vertėja ir eseistė Ellen Hinsey, parengusi pokalbių su T. Venclova knygą „Nelyginant šiaurė magnetą“, yra sakiusi, kad lietuvių poeto biografija – svarbus visos epochos liudijimas. Konferencijos viešnia šiuo metu tyrinėja pokarinę etiką, o jos pranešimo konferencijoje tema „Visko pagrindas – etika. Tomo Venclovos poezija ir „bevardė karta“. Beje, leidykla „Apostrofa“ knygą „Nelyginant šiaurė magnetą“ ką tik išleido lietuviškai.

Žymiausia pasaulyje Michailo Bulgakovo kūrybos tyrinėtoja habilituota daktarė, šiuo metu aktyvi rusų visuomenininkė Marieta Čiudakova pažįsta T. Venclovą jau 50 metų, puikiai išmano jo nestandartinę situaciją ir sovietinėje, ir šiandienėje visuomenėje. Būtent tokias asmenybės ir visuomenės santykių įtampas garsi mokslininkė ir rengiasi nagrinėti.

Konferencijoje išsamiai bus aptariami T. Venclovos poezijos metatekstai (prof. habil.dr. Kęstutis Nastopka) ir įvairūs jo kūrybos kontekstai. Apie T. Venclovos ir Cz. Miłoszo susitikimus gyvenime ir kūryboje kalbės vienas žymiausių lenkų nobelisto kūrybos tyrinėtojų profesorius iš Krokuvos Aleksandras Fiutas. T. Venclovos balsui lietuvių ir žydų dialoge skirtas M. Kvietkausko pranešimas. Didelis Lietuvos bičiulis, vienas „Solidarumo“ įkūrėjų, laikraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiasis redaktorius, susipažinęs su T. Venclova dar prieš jam emigruojant, savo pranešimu praplės klausytojų žinias apie lenkiškąjį visuomeninį T. Venclovos kontekstą.

Bent du pranešimai skirti vertimams: dr. Beata Kalęba iš Krokuvos Jogailaičių universiteto kalbės apie T. Venclovos ir S. Baranszako vertimus (pati B. Kalęba verčia T. Venclovos poeziją), o T. Venclovos kūrybos vertėjos, literatūros tyrėjos maskvietės dr. Anos Gerasimovos pranešimas skirtas problemoms, kylančioms verčiant, ir jų sprendimo būdams aptarti.

Jungtinėse Valstijose gyvenantis rusų literatūrologas ir prozininkas Aleksandras Genis, kurį daugelis pažįsta ir iš rusiškų „Laisvės“ radijo laidų, užaugęs ir universitetą baigęs Rygoje, į Vakarus pasitraukęs tais pat 1977 metais, kaip ir T. Venclova, savo pranešimu pasakos apie geografijos poetiką.

Literatūros kritikas, publicistas, vertėjas peterburgietis Nikita Jelisejevas konferencijoje nagrinės T. Venclovos publicistiką – humanizmo ir antikos ženklus joje. T. Venclovos publicistikai ir eseistikai konferencijoje skirti dr. Ramūno Čičelio bei Reginos Čičinskaitės pranešimai. Doc. dr. Pavelas Lavrinecas imsis esmingo rašytojui Vilniaus teksto analizės.

Be čia paminėtų, tarptautinėje konferencijoje „Tomo Venclovos kūrybos ženklai“, kuri vyks VU Mažojoje auloje rugsėjo 14–15 d., bus aptarta daug kitų temų.

Į konferenciją dar įtrauktos Vilniaus universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo Tomui Venclovai iškilmės.