Bažnyčios tradicijoje „nusidėjėlio pabarimas“ laikomas vienu iš dvasinių gailestingumo darbų. Svarbu vėl atrasti šį krikščioniškosios artimo meilės matmenį. Sekmadienio evangeliją komentuoja Vilniaus  (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios vikaras kun. Mykolas Sotničenka.


Bernardinai.TV