Vytautas Vanagas

Mirė lietuvių literatūros istorikas, tekstologas, habil. dr. Vytautas Vanagas, rugsėjo 26-ąją jam būtų sukakę 87-eri.

Šviesios atminties mokslininkas Vytautas Vanagas visą gyvenimą paskyrė literatūros istorijai ir tekstologijai, buvo ilgametis Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojas, Tekstologijos skyriaus vadovas. Tarp kertinių jo mokslinių darbų – Antano Strazdo ir Dionizo Poškos kūrybai bei realizmo lietuvių literatūroje sklaidai skirtos monografijos. Jis buvo vienas iš „Lietuvių literatūros istorijos“ (1979) ir Lietuvių literatūros enciklopedijos (2001) autorių, paskelbė straipsnių apie senąją ir XIX–XX amžiaus lietuvių literatūrą, jos reiškinius.

Vytautas Vanagas parengė dviejų leidimų sulaukusį biobibliografinį leidinį „Lietuvių rašytojų sąvadas“, Antano Tatarės, Antano Strazdo, Antano Klemento ir kitų rašytojų leidinių, o didžiausią savo kaip tekstologo dėmesį skyrė Vaižganto ir Motiejaus Valančiaus raštų koordinavimui, rengimui ir leidimui. Už darbų ciklą „Fundamentinė lietuvių literatūros tekstologija ir literatūros klasikos sklaida (1996–2009)“ Vytautui Vanagui 2010 metais buvo paskirta Lietuvos mokslo premija.

Netekome bičiulio, patarėjo, mokytojo, literatūros ir gyvenimo kritiko, savo tyliais, bet reikšmingais darbais praturtinusio mūsų kultūrą. Vytautą Vanagą ilgai prisimins jį pažinojusieji, patarimų ieškojusieji, literatūrine mokslininko erudicija besižavėję bendradarbiai, bičiuliai ir mokiniai.

A†A Vytautas Vanagas pašarvotas Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo salėje, Vilniuje. Lankymas antradienį, rugsėjo 12 d., nuo 18 val. Karstas išnešamas trečiadienį, rugsėjo 13 d., 13.00 val. Laidotuvės Karveliškių kapinėse Vilniuje.