Visuomenei pristatomas 1664 metų dokumentas, liudijantis apie pirmosios augustijonų bažnyčios statybų pradžią.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojas Rimvydas Ginkus 2017 m. rugsėjo 11 dieną Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 273-4703 fonde surado Vilniaus Vyskupo Jurgio Bialozoro raštą-leidimą, datuojamą 1664 metais kovo 7 dienos data. Jame rašoma apie Vilniaus Augustijonų (Augustinų) Švenčiausios Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios, esančios Savičiaus gatvėje Vilniuje, statybų pradžią, rašoma išplatintame pranešime spaudai.

Šis dokumentas yra svarbus visos Lietuvos tikinčiųjų bendruomenei. Toje pačioje byloje yra saugomi ir Kamaldulių Pažaislio vienuolyno įkūrimo dokumentai.

Unikalus atvejis, kada skirtingos valstybės institucijos – Vidaus reikalų ministerija, policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas ir pirmoji lietuviška Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija – dirbdamos drauge su tikinčiųjų bendruomene bažnyčią stengsis pritaikyti religinėms, sielovados reikmėms, čia bus vykdomas ir ugdymo pažintinis procesas. Po daugiau kaip 50 metų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia atveria duris visuomenei.

„Maloniai prašome atsiliepti visus, kurie gali paliudyti apie tarpukario Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios veiklą, jos interjero detales 1918–1944 metais, ir nuo 1969 m., kada čia veikė daržovių ir mėsos sandėlys. Mums brangus kiekvieno Jūsų liudijimas“, – sako idėjos autoriai. 

Liudijimus siųsti e. paštu: vvdg100@gmail.com

Su Vilniaus Augustijonų (Augustinų) Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia susijusios svarbiausios datos:

1610 m. Savičiaus ir Bokšto gatvių kampe Vilniuje sudegė ir buvo nugriauta Kuzmos ir Šv. Demijano vardo cerkvė.

1655 m. sklypas paskiriamas vienuoliams augustijonams (augustinams). 1664 m. kovo 7 dieną Vilniaus vyskupas Jurgis Bialozoras išduoda Vydenių klebonui raštą – leidimą statyti Augustijonų vienuolyno bažnyčią Vilniuje, Savičiaus ir Bokšto gatvių kampe.

1670 m. pastatyta medinė bažnyčia. 1679 m. perstatyta medinė bažnyčia. 1742 m. medinė bažnyčia sudegė.

1746–1768 m. vienuoliai augustijonai (augustinai), padedami geradarių, pasistatė mūrinę bažnyčią, išlikusią iki mūsų dienų. 1768 m. bažnyčios interjeras, pasak Vlado Drėmos, galėjo būti perkeltas iš restauruotos (1765–1767) Bernardinų bažnyčios, o Bernardinų bažnyčioje pagaminti ir iki šių dienų išlikę vienodi altoriai ir interjeras.

1854 m. Augustijonų (Augustinų) Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ramintojo bažnyčia uždaryta. 1859 m. bažnyčia paversta į Šv. Andriejaus cerkvę (Architektas T. Tyšeckio projektas) - panaikintas vienuolių choras, pastatytas ikonostasas, nugriauta sakykla, pašalinti puošnūs rokokiniai altoriai su skulptūromis. Švč. Mergelės Marijos Ramintojos paveikslas ir kiti liturginiai reikmenys buvo perkelti į Šv. Jono bažnyčią (dabartinė paveikslo buvimo vieta nežinoma). Vargonai ir kurį laiką bažnyčioje kabėjęs pirmojo Augustinų vienuolyno Lietuvoje fundatoriaus Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto portretas atvežtas iš Lietuvos Brastos Augustinų bažnyčios, perkelti į Vilniaus Arkikatedrą Baziliką.

1919 m. bažnyčia grąžinta Romos katalikų tikintiesiems ir restauruota. 1944 bažnyčią nuniokojo gaisras, išlikę paveikslai perduoti tuomečiam Vilniaus dailės muziejui, išmontuojami trys varpai.

1962 metais bažnyčia buvo paversta daržovių ir mėsos sandėliu. Bažnyčios altorius buvo nugriautas, zakristija paversta sandėliukais ir įrengti tualetai, bažnyčioje įrengta pramoninio lifto šachta, sumontuotas pramoninis keltuvas, bažnyčios erdvė padalinta gelžbetoninėmis perdangomis į tris aukštus, šonuose įrengti laiptai, bažnyčios sienoje išmušta skylė ir įrengti vartai, rūsio patalpose išbetonuotos grindys, rūsyje dalis langų užmūryta, o vietoje vieno lango įrengtos durys.

1991 metais nuniokota bažnyčia grąžinta tikintiesiems, perduoda Katalikių mokytojų sąjungai, bažnyčioje įrengiamos mobilaus operatoriaus antenos, vėliau bažnyčia perduodama Švietimo ir mokslo ministerijai, o 2017 metais perduodama Vidaus reikalų ministerijai.

2017 metais Vidaus reikalų ministerija kartu su policijos kapelionu kun. Algirdu Toliatu, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija ir tikinčiųjų bendruomene atveria naują Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios istorijos puslapį.