Ugnė savanoriauja Vilniaus Arkivyskupijos „Caritas“ užsieniečių integracijos programoje, ji dirba su pabėgėliais. Mergina sako, kad šią sritį pasirinko sąmoningai, jausdama socialinę atsakomybę. Jai pačiai teko gyventi užsienyje, kur ji sakosi buvusi šiltai priimta, ir grįžusi jautė pareigą atsilyginti, padėdama kitiems žmonėms. Ugnė padeda Lietuvoje gyvenantiems pabėgėliams integruotis į visuomenę, moko jos anglų kalbos, vertėjauja, organizuoja įvairius renginius. Labiausiai ją motyvuoja žmonės – ir darbuotojai, ir savanoriai, ir globojami užsieniečiai. Mergina sako, kad savanorystė ją moko prisiimti atsakomybę, empatijos ir atjautos jausmo. 

Savanorių dėka kasmet tūkstančiai Vilniaus Arkivyskupijos „Caritas“ globojamų žmonių sulaukia pagalbos, rūpesčio ir draugystės. Tačiau savanoriauti reiškia ne tik duoti, bet ir gauti. Keletas VA „Caritas“ savanorių pasidalijo savo istorijomis, ką jiems reiškia dalyvauti šios organizacijos veikloje, ir kaip artimas susitikimas su žmonėmis – tiek darbuotojais, tiek kitais savanoriais, tiek ir VA „Caritas“ globotiniais – praturtina jų gyvenimą naujomis neįkainojamomis patirtimis ir keičia jų pasaulėžiūrą.

Mes ieškome Tavęs. Ateik savanoriauti!

El. p. savanoriai@vilnius.caritas.lt   tel. 8 5 261 10 14