Pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo:
    „Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo karalystė.
    Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti.
    Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės.
    Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Žmogaus Sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams“.
    „Bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą.
    Vargas jums, kurie dabar sotūs, nes būsite alkani.
    Vargas jums, kurie dabar juokiatės, nes jūs liūdėsite ir verksite.
    Vargas jums, kai visi žmonės jus giria, nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus“.

Kol 3, 1–11: Jūs esate mirę su Kristumi; numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška

Ps 145, 2–3. 10–11. 12–13ab. P.: Viešpats visiems yra geras.


 Evangelijos komentaro autorius kun. Nerijus Pipiras

Palaiminimai – viso gyvenimo programa. Šiandieną galime jausti, kad tai labai sunki programa. Dažnai įsivaizduojame, jog palaiminimai reiškia galią, turėjimą, vietą visuomenėje. Jėzus visas tokias idėjas verčia niekais. Verčia niekais ir išankstinį nusistatymą siekiant kokios nors šiltos vietos danguje. Į Petro klausimą, o ką mes, rodos, atsisakę visko, gausime, Jėzus nedviprasmiškai nurodo, kad atlygis – šimteriopas, nei žmogus gali įsivaizduoti. Tačiau reikia įvykdyti nemenką programą: apvaldyti save, nebijoti ašarų, eiti pro siaurus vartus, džiaugtis atmetimu ir mažumu. Nes nuo tokių dalykų prasideda pati Dangaus Karalystė. Šios dienos Evangelijos skaitinys baigiasi ir tam tikra priešprieša. Net keletą kartų Jėzaus lūpose skamba tas grėsmingasis vargas jums. Rodos, kuo tie žmonės nusikalto? Atsakymas paprastas. Žemiški palaiminimai užveria kelią į  dangų, nes atskiria žmogų nuo realybės: turto paguoda naikina viltį, sotumas atima artimo meilę, perdėtas pasitikėjimas savimi tirpdo žvilgsnį į dangų. Žmogus, gyvendamas  palaiminimais, turi, nors ir pamažu, vis dėlto šios išminties mokytis. Tad tegul visur ir visuose atsispindi ne ko nors kito, bet tik Kristaus veidas...

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai