Jėzus bylojo minioms:
    „Nė vienas, uždegęs žiburį, neapvožia jo indu ir nekiša po lova, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą. Nėra nieko paslėpta, kas nebūtų atskleista, nieko slapta, kas nepasidarytų žinoma ir neišeitų aikštėn.
    Tad žiūrėkite, kaip klausotės. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tariasi turįs“.

Ezd 1, 1–6: Kas tik iš priklauso Viešpaties tautai tevyksta Jeruzalėn ir testato namus Viešpačiui

Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6. P.: Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė.


Evangelijos komentaro autorius kunigas Mindaugas Malinauskas SJ

Šiandienos Evangelijos ištraukoje Jėzus kalba apie anuo meto, atrodo, labai įprastą kasdienį reiškinį – žibinto uždegimą. Tuo pačiu metu paaiškėja Jėzaus laikysena tokio paprasto veiksmo atžvilgiu: žiburys degamas ateinantiesiems matyti šviesą. Tokia žinia gali reikšti bent du dalykus.

Viena reikšmė galėtų būti, kad šis žiburys yra Geroji naujiena ir tikėjimas, gautas iš klausymo, kurį per Dievo malonę uždegame. Jis pirmiausia skirtas ne mūsų naudai, o kitiems žmonėms apšviesti. Kad kiti drįstų užeiti į mūsų namus ir gautų tos šviesos, kuri mums duota dalinimuisi. Ko gero, kiti yra visiškoje tamsoje, ir vienintelė išgelbėjimo šviesa yra ta šviesa, kuri mums jau teikia džiaugsmą, kuris nesibaigs niekados. Tas, kas nesidalina šia šviesa, nesuprato iš tiesų tikrosios Evangelijos žinios ir ją greit praras. Negali ir vaidinti, kad esi tarsi „kaip visi“ – Geroji naujiena iš esmės pakeitė tavo gyvenimą taip, kad kitus ji traukte trauks klausti, kartais labai piktai ir skausmingai: kaip ir jiems gauti šios šviesos? Jie taip elgsis dažnai iš skausmo, iš apiplėštumo, kurį patyrė, nes buvo tamsos valdovo apgauti ir išniekinti. Bet štai jiems pasitaikė tokia proga grįžti į šviesą jus sutikus.

Kita šios vietos reikšmė galėtų būti, kokiu būdu kiekvieną mums pavestą dalyką turėtume vertinti. Viskas, ką turime, yra Dievo dovana ir turime ją naudoti kaip priemonę, tikslingai pasidalinant su kitais. Tai daryti padės vėlgi ta pati Geroji naujiena, kuri ir duoda šią šviesą taip elgtis, kad ir kiti ta šviesa gyventų.  

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai