Kam skiriama Samuelio grupė?

Samuelio grupė skiriama vienišiems jauniems suaugusiems (18–30 m. amžiaus) žmonėms, kuriems rūpi suprasti, ką Dievas kviečia juos daryti su savo gyvenimais. Grupės tikslas yra padėti dalyviams atrasti savo gyvenimo kryptį, kuri galbūt kviečia į santuoką arba pašvęstąjį gyvenimą – kunigystę ar vienuolystę. Ši grupė atvira ir tiems, kuriems rūpi karjera arba trokšta save išbandyti misijoje ar savanorystėje. Samuelio grupė susitikimai prasideda spalio mėnesį ir trunka 9 mėnesius.

Koks Samuelio grupės tikslas?

Tie, kurie dalyvauja šioje grupelėje, pirmiausia ugdosi suvokimą, ką jam reiškia apsispręsti kaip krikščioniui; ir antra, dalyviai, baigę šią programą, aiškiau suvokia Dievo valią savo gyvenime.

Kam įsipareigoja dalyvis?

Dalyviai skiria laiko Dievo ir Jo Žodžio, kuris kalba jų gyvenime, klausymui. Jie įsipareigoja dalyvauti Samuelio grupės programoje, kuri trunka 9 mėn. Kartą per mėnesį vyksta grupės susitikimai ir yra galimybė reguliariai susitikti su asmeniniu palydėtoju.

Kas yra dvasinis palydėtojas?

Palydėtojai yra žmonės, turintys maldos patirtį, kurie keliauja su tais, kuriuos jie lydi, ir gali patarti, kaip atnaujinti ir pagilinti maldą. Jie klauso, ką dalyviai kalba apie jų maldos gyvenimą, ir gali jiems padėti atskleisti, ką jiems Dievas sako maldoje.

Vieną kartą per mėnesį Samuelio grupės dalyvis susitinka su dvasiniu palydėtoju kalbėtis apie maldos gyvenimą bei dvasinę kelionę visiškai konfidencialiai. Dalyviai dalinasi su palydėtoju klausimu (-ais), kuriuos jie kelia Dievui Samuelio grupės susitikimų metu ir palydėtojas padeda jiems atrasti sprendimus maldos šviesoje. Dauguma dalyvių Samuelio grupėje atranda, jog individualus dvasinis palydėjimas yra vienas iš labiausiai padedančių dalykų Samuelio programoje.

Kas vyks mėnesiniuose susitikimuose?

Grupės susitikimo šerdis yra Lectio Divina, arba malda su Šv. Raštu. Taip pat susitikimų metu bus skiriama laiko: bendrauti tarpusavyje, klausytis svečio pranešimo ir diskusijoms. Susitikimus baigsime švęsdami studentų šv. Mišias Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Kurso metu vienas savaitgalis bus skirtas tylos rekolekcijoms.

Kas veda?

Kauno arkivyskupijos kunigai ir įvairių kongregacijų seserys vienuolės.

Registracija: https://goo.gl/forms/ar4XWeyDzJcagCWm2

Susitikimai vyks kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį 17–21 val. Kauno arkivyskupijos jaunimo centre (Vilniaus g. 7)

Daugiau informacijos:
sielovada.vdu@gmail.com, 860359281 (Šarūnė)

Organizuoja VDU akademinė sielovada