Pas Jėzų atėjo motina ir broliai, bet negalėjo prasimušti iki jo per minią.
    Jam buvo pranešta: „Tavo motina ir broliai stovi lauke, nori su tavimi pasimatyti“.
    O jis atsakė: „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“.

Ezd 6, 7–8. 12b. 14–20: Pastatė Dievo namus ir atšventė Velykas

Ps 122, 1–2. 4. 5. P.: Viešpaties būstan džiaugsmingai keliaujam.


Evangelijos komentaro autorius kunigas Mindaugas Malinauskas SJ

Šiandienos Evangelijoje Jėzus skelbia tai, kas svarbiausia – klausyti Dievo žodžio ir tai, ką išgirdai – vykdyti. Jėzus taip sakydamas, nieko pikta prieš savo artimuosius neturi. Jėzus norėjo pasakyti, kad fizinis artumas neturi jokios reikšmės, jei nesiruoši jo klausyti ir paklusti. Ne kartą tai būdavo akivaizdu, matant kai tžmonės be tikėjimo priartėdavo prie Jėzaus ir negaudavo nieko, tik stebėdavosi ar piktindavosi.

Tas pats vyksta ir šiandien. Jėzus taip arti kiekvieno, bet jo nepažinęs žmogus, jį atstumia, ar net paniekina. O Viešpatie Jėzau, atleisk už visus tokius kartus, kai tave atstūmėme.

Jėzus vis tiek meilingai kviečia atverti širdį Jo žodžiui ir jo perkeičiamam veikimui. „Ateikite visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu“. (Mt 11, 28). Tam, kad būtume atgaivinti, reikia ne tik paklusti ir patikėti Jėzaus žodžiu, bet ir pripažinti savo varganą situaciją – ateiti pas jį ne reikalauti kažko, kad ir atrodo teisėto, bet atsiduoti Jėzui. Štai su tokia laikysena Jėzus kviečia pas save. Bet tikra ir tai, kad Jėzaus Motina yra toji pati didžiausia Jėzaus klausytoja ir žodžio vykdytoja, geriausia iš mokinių. Todėl trokšti artėti prie Jėzaus geriausiai su jos pagalba. Kartu su ja tikrai galėsime prasimušti prie Jėzaus, klausyti Jo žodžio ir vykdyti jį. Štai ko reikia bent pradžių pradžiai – susitarus su Marija veržtis pas Jėzų.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai