Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas sveikina vyskupą nominatą Darių Trijonį. Telšių katedros archyv. nuotr.

Rugsėjo 29 d. sulaukėme džiugios žinios iš Šventojo Tėvo: Telšių vyskupijos kunigas Darius Trijonis skiriamas Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru. Gruodžio 16 d. Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje vyks naujojo vyskupo konsekracijos iškilmės. Šv. Mišių pradžia – 12 val.

Kviečiame Vilniaus arkivyskupijos tikinčiuosius, maldos grupes, bendruomenes melstis už paskirtąjį vyskupą, malda lydėti jo pasirengimą vyskupo šventimams, kad naujajam vyskupui nepristigtų jokios malonės dovanos. Šį mėnesį kalbėdami Švč. Mergelės Marijos rožinį, prašykime Dievo Motinos, kad globotų naująjį vyskupą, mūsų vyskupiją ir visą Bažnyčią.

Vilniaus arkivyskupijos informacija