Doc. dr. Vaidotas Vaičaitis

Evgenios Levin nuotrauka

Lietuvos aukštojo mokslo akademinės etikos ir sąžiningumo klausimas vis dar išlieka svarbus. Vilniaus universiteto Centrinės akademinės etikos komisijos pirmininkas Vaidotas A. Vaičaitis teigia, kad, nors skundų komisija gauna ir nedaug, akademinis sąžiningumas išlieka opia problema.

VU Centrinės akademinės etikos komisija nagrinėja skundus dėl sprendimų, kuriuos priima universiteto padalinių komisijos – fakultetai bei institutai. Pagrindiniai klausimai, nagrinėjami Etikos komisijos, apima dėstytojų ir studentų tarpusavio santykius, dėstytojų akademinę laisvę bei studentų ir dėstytojų sąžiningumą. V. Vaičaitis pabrėžia, kad komisija nagrinėja ir tuos atvejus, kurie galėtų lemti kvalifikacijos atėmimą: „Komisija nagrinėja ir skundus dėl vadinamųjų šiurkščių akademinės etikos pažeidimų. Tai yra tokie pažeidimai, kurie būtų pagrindas panaikinti asmeniui suteiktą kvalifikacinį, mokslo daktaro laipsnį ar įgytos kvalifikacijos patvirtinimą, pavyzdžiui, plagijavimas.“ Paklaustas, ar dažnai komisija susiduria su tokių atvejų nagrinėjimu, pašnekovas patikino, kad jo pirmininkaujamą komisiją jie retai kada pasiekia: „Per porą metų, kai dalyvauju VU Centrinės akademinės etikos komisijos veikloje, pamenu tik vieną tokį skundą. Beje, dėl tokios „dviejų instancijų“ skundų nagrinėjimo sistemos – didesnė dalis ginčų nagrinėjimo taip ir baigiasi konkrečiame universiteto padalinyje ir centrinės komisijos nepasiekia.“

Į Etikos komisiją gali kreiptis tiek dėstytojai, tiek studentai. Tai gali būti skundai, susiję su kyšininkavimu, plagijavimu, dokumentų padirbinėjimu. Taip pat Etikos komisija nagrinėja ir tuos atvejus, kai dėstytojai kreipiasi dėl tarpusavio santykių ar santykių su studentais etikos. Dėl pastarojo aspekto kreipiamasi, kai abejojama pagarbiu bendravimu, tolerancija ir nediskriminavimu.

V. Vaičaitis, kuris ne tik yra minėtos komisijos pirmininkas, tačiau ir VU Teisės fakulteto docentas, teigia, kad studentai gana retai kreipiasi į Etikos komisiją. „Per dvejus mano darbo komisijoje metus skundų (kaip pirma ar kaip antra instancija) gavome nedaug. Kiek žinau, komisijoje ir anksčiau (ji veikia apie dešimt metų) skundų ir pareiškimų dėl galimų akademinės etikos pažeidimų nebuvo daug. Kartais dėstytojai kreipiasi dėl problemų, susijusių su darbo santykiais, tačiau, kaip minėjau, mūsų komisija nagrinėja tik tuos skundus, kurie yra susiję su akademinės etikos pažeidimais“, – dalindamasis darbo komisijoje patirtimi pasakojo docentas.

Doc. V. Vaičaitis tiki, kad akademinis sąžiningumas yra viena opiausių akademinės etikos pažeidimų problema Lietuvoje, kuri iš dalies paveldėta dar iš sovietinės švietimo sistemos. Tačiau tiek universitetai, tiek studentai stengiasi padidinti pasitikėjimą Etikos komisijomis ir mažinti akademinį nesąžiningumą. Jau apie 10 metų Vilniaus universitete bei kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose veikia akademinės etikos komisijos. Pagrindinis jų uždavinys – kontroliuoti akademinės etikos pažeidimus mokymo įstaigose.

Studentai taip pat prisideda prie akademinio sąžiningumo skatinimo. Pavyzdžiui, VU Studentų atstovybė inicijavo programą „Sąžiningai“ – studentai patys, savanoriškai stebi kitus studentus per egzaminus. Doc. V. Vaičaitis teigiamai atsiliepia apie šią iniciatyvą: „Aš pats kiekvienais metais naudojuosi šia studentų paslauga, visų pirma, kai egzaminą organizuoju Egzaminavimo centre. Bent mūsų universitete tai pakeitė bendrą akademinio sąžiningumo atmosferą.“

Nepaisant gerų pavyzdžių, pasitikėjimo komisijomis vis dėlto trūksta, o tai parodo labai mažas gaunamų skundų skaičius. Problemų dėl akademinio sąžiningumo ir etiškumo yra, tačiau apie jas baiminamasi garsiai kalbėti, ir klausimas, kaip paskatinti nebijoti kreiptis į komisijas, išlieka atviras. Doc. V. Vaičaitis tikina, kad įkurtos Etikos komisijos turi užsitarnauti autoritetą Lietuvos visuomenėje bei universitetų bendruomenėse: „Institucinė ir teisinė bazė Lietuvoje, kovojant su akademinio sąžiningumo (ir su akademinės etikos apskritai) pažeidimais yra tinkama. Tačiau dažnai akademinėse struktūrose pritrūksta pagarbos vieno kitam, todėl tiek studentams, tiek ir dėstytojams palinkėčiau parodyti daugiau pasitikėjimo, pasipriešinti kartais vis dar jaučiamai nepotizmo atmosferai ir būti drąsesniems, viešinant pažeidimus ir kovojant su šia nemalonia mūsų visuomenės piktžaizde.“